Planen: 5000 nya bostäder

Ett byggbolag vill bygga 5000 bostäder mellan Helenelund och Kista. 1000 av dessa ligger på Sollentuna-sidan.
Ett byggbolag vill bygga 5000 bostäder mellan Helenelund och Kista. 1000 av dessa ligger på Sollentuna-sidan.
Ett fastighetsbolag vill bygga 1000 nya bostäder och två skyskrapor i Helenelund.

– Det är ett väldigt spännande förslag, men det finns många intressenter för det här området, säger Thomas Ardenfors (M).

Visionen om bostäder mellan Helenelund och Kista har fått nytt blod.

Nu har bolaget RSS Nordic Holding ansökt hos Sollentuna kommun och Stockholms stad om en markanvisning för området där de två stadsdelarna möts.

Totalt vill de bygga 5000 bostäder. Av dessa ligger 1000 på Sollentuna kommuns mark, närmare bestämt i kilen mellan E4 och järnvägen där Tvärbanans hållplats ska byggas.

I ett förslag, som bolaget kallar Sollentuna Towers, ingår två rejält höga hus.

Det högsta är 145 meter högt – vilket skulle innebära att Victoria Tower med sina 120 meter inte längre skulle vara områdets högsta byggnad.

Om Sollentuna kommun väljer att gå vidare med förslaget från RSS Nordic Holding återstår att se. Kilen-området är strategiskt viktigt för kommunen. Det är dessutom väldigt eftertraktat, enligt Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Jag vet inget annat område i Sollentuna där så många visat intresse för att exploatera. Vi har träffat flera bolag som uppvaktat oss med kreativa förslag, det är jätteroligt att se att marknaden är på tårna och nu ska vi utsätta det för konkurrens, säger han.