Planen: Bostäder vid medeltidsgården

Det nya bostadsområdet gränsar till Bygdegårdsvägen, Gröna dalen och Hjortronvägen. Kommunen har pekat ut fyra platser för bostadsbebyggelse.
Det nya bostadsområdet gränsar till Bygdegårdsvägen, Gröna dalen och Hjortronvägen. Kommunen har pekat ut fyra platser för bostadsbebyggelse.
Har kan det nya bostadsområdet ligga.
Har kan det nya bostadsområdet ligga.
Redan på 70-talet ville Upplands-Bro kommun bygga bostäder vid anrika Ekhammars gård, men planerna drogs tillbaka efter skarp kritik.
Nu gör Upplands-Bro kommun ett nytt försök.
– Vi har gjort läxan, säger Anton Sjöblom, projektledare på exploateringsavdelningen.

Området vid medeltidsgården Ekhammars gård, norr om Kungsängens kyrka, är ett orört grönområde. Det vill Upplands-Bro kommun och markägaren Entré Stockholm ändra på. I ett förslag till planprogram, som tas upp i kommunstyrelsen 16 november, föreslår de ett bostadsområde med tätt bebyggda småhus.

Redan 1979 tog kommunen fram en plan på bostadsbyggande vid gården. Men länsstyrelsen tyckte att planerna inkräktade för mycket på kulturmiljön, och riktade så skarp kritik att planerna fick dras tillbaka.

Nu gör alltså Upplands-Bro kommun och Entré Stockholm ett nytt försök. I det nya planprogrammet ska de ta större hänsyn till kulturvärdena i området. Husen ska anpassas och behålla samma karaktär som den närliggande kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård.

– Vi har gjort en kulturmiljöutredning där vi tittat på området ur ett kulturmiljöperspektiv. Efter det har vi tagit fram programmet som ett underlag för framtida bebyggelse som inte innebär för stora ingrepp i kulturmiljön. Det är det som är annorlunda nu. Vi har gjort läxan, säger Anton Sjöblom, projektledare på exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun.

I det närliggande Korsängen finns ytterligare bostadsplaner. Här vill Upplands-Bro kommun bygga 700 bostäder på den gamla idrottsplatsen. Väster om Ekhammars gård pågår de omdiskuterade planerna för 350 bostäder i Gröna Dalen. Dessutom byggs Ringvägen i centrala Kungsängen ut med 400 lägenheter.

– Det är väldigt centrala och bra platser, som vi tror är attraktiva platser för folk att bo på. Det känns naturligt att se hur man kan utveckla det här området, säger Anton Sjöblom.

Än finns inga siffror på hur många hus som kan byggas vid Ekhammars gård.

– Antalet bostäder i området är något vi kommer utreda i den framtida detaljplaneprocessen. Men det är en betydligt mindre exploatering än vad som planeras i Korsängen och Tibbleängen (Gröna Dalen reds anm), säger Anton Sjöblom.