Planen för ­värmeverk måste ­göras om

Nyheter Länsstyrelsen dömer ut detaljplanen för kraftvärmeverket vid Hagbytippen. I sitt samrådsyttrande sammanfattar man sina synpunkter med att man inte kan bedöma om ”anläggningen blir lämplig med avseende på hälsa och säkerhet och påverkan på riksintresset för kulturmiljö”.

Enligt stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby, Erik Andersson (M) ska hela ­detaljplanen arbets om

Länsstyrelsen menar vidare att anläggningen är för stor, har fel färg och rimmar illa med den kringliggande miljön. De vill också att kommunen redogör för och varför man uteslutit andra platser för anläggningen.