Planen för bredare Rotebroled ligger klar

nyheter Rotebroleden som går mellan Stäket vid E18 och Rotebromotet vid E4 ska byggas om och Trafikverket är nu klar med planen för ombyggnaden.

Hela den sex kilometer långa vägen ska bli bredare med två körfält i vardera riktningen och dessutom ska både gång- och cykelväg byggas.

Det ska också bli bättre vägövergångar för både människor och djur.

Den nya bredare vägen innebär samtidigt större ingrepp i Östra Järvafältets naturreservat. Fram till den 19 juni finns möjlighet att tycka till om Trafikverkets vägplan. Vägen är tänkt att vara färdig 2017.