Planen: Bygga ihop norra Botkyrka

Brunna planprogram. Brunna och Fittja.
Hediye blir granne med det nya området som ska få bostäder. Flera grannar ogillar idén.
350 bostäder och nya idrottshallar.
Men också en överdäckning av motorvägen som ska koppla samman Hallunda och Fittja.
På tisdagskvällen presenterade Botkyrka kommun sina förslag för en skara Fittjabor som var måttligt imponerade.

Botkyrka kommun jobbar sedan 2012 med nya planer för området kring Brunna IP i Hallunda. Planerna sträcker sig också i hög grad in i Fittja. Här har ett område mellan motorvägen och dagens radhus pekats ut som möjlig plats för nya bostäder. Tanken är också att sammanlänka Fittja och Brunna. Kommunen tittar på en övedäckning av motorvägen – en så kallad sociodukt.

– Idag fungerar motorvägen som en fysisk och mental barriär mellan orterna. Tanken är sociodukten ska minska motorvägens barriäreffekt, men också minska buller och föroreningar från motorvägen, sade Hannes Flemming, samhällsplanerare på Botkyrka kommun.

Området som förslaget gäller. Bild: Botkyrka kommun

Trafikverket planerar samtidigt för en stor väg över Södertörn, Tvärförbindelse Södertörn, och då kan motorvägen i norra Botkyrka komma att få ytterligare ett körfält.

Ännu är inga beslut fattade. Men tanken med det nya planprogrammet är också att göra Brunna till en mer attraktiv idrottsplats. I ett öppet möte i Hallunda Folkets hus i tisdags kväll berättade Hannes Flemming om idéerna.

Brunna planprogram. Brunna och Fittja. Hannes Flemming.

– Tanken är att ge platsen ett större och mer varierat utbud. Vi tittar bland annat på att ge plats för en idrottspark för spontanidrott liknande Folkhälsoparken i Alby. Men vi tittar också på plats för en ny fotbollshall och en ny hall för racketsport, säger Hannes Flemming.

Enligt underlaget som kommuninnevånarna nu kan lämna synpunkter på är både fotbollshallen och rackethallen slitna.

Botkyrka kommuns idébild på hur området skulle kunna se ut i framtiden. Illustration: Alma arkitekter/Botkyrka kommun

Botkyrkaborna som kommit till Hallunda Folkets hus var framförallt kritiska till bostadsplanerna.

De flesta på mötet kom från radhusområdet på Fittjasidan där Botkyrka kommun öppnat för att bygga flerbostadshus i upp till fem våningar.

– I dag känns det här området inte som resten av Fittja. Vi vill inte att det förstörs av höghus, sade Fittjabon Hediye Demir till tidningen efter mötet.

Planerna innehåller bostäder på Hallundasidan, men mestadels på Fittjasidan. En annan av de reagerade på de planerna var Sarah Abed. Hon frågade om det inte vore bättre att lägga en ny fotbollsarena på Fittjasidan istället för i Brunna.

– Då kan man fortsätta med höghus på Hallundasidan istället, sade hon.

Brunna planprogram. Brunna och Fittja. Sarah Abed

Hannes Flemming bekräftade att det var något Botkyrka kommun tittat på, men att de frångått den idén. Anledningarna till detta är flera enligt Flemming. Bland annat berättar han för Lokaltidningen Mitt i efteråt att kommunen vill se en sammanhållen idrottsplats, och att nuvarande plats har en infrastruktur som klarar ett större besöksantal samt att en ny arena på Fittjasidan skulle innebära en stor nyinvestering. Han berättar också om problem med arenans placering på Fittjasidan.

– Med gällande säkerhetsavstånd till vägen skulle en arena på Fittjasidan behöva placeras nära radhusen och ”blockera” tillgängligheten till bron eller en framtida bredare passage över E4/E20. En arena medför också ljusstörningar från strålkastare och ljudstörningar som skulle påverka intilliggande bostäder, säger han till Lokaltidningen Mitt i.

Hannes Flemming uppmanade alla som har synpunkter att lämna in dem till kommunen. Synpunkterna kommer att finnas med i det underlag som politikerna ska ställning till.

– Ni kan vara säkra på att det blir protester. Frågan är bara hur stor hänsyn ni kommer att ta till dem, sade Kent Johansson som bor i ett radhus på Krögarvägen och nu förbereder en gemensam protest från de boende på Fittjasidan.

Brunna planprogram. Brunna och Fittja. Kent Johansson.

Fakta

Förslaget i korthet

Cirka 350 nya bostäder

Större och mer varierad idrottsplats

Överdäckning av motorvägen för att ge gång- och cykelstråk mellan Fittja och Hallunda.

Fram till den 8 september går det bra att lämna in synpunkter till kommunen.

Här kan du läsa mer om förslaget: Länk till kommunens underlag