Planen på konstjord ö i Hjorthagen får kritik

Under en dryg månads tid har folk fått tycka till om planförslaget för det nya området Kolkajen. Bland annat vill man bygga en konstgjord ö à la Dubai, vilket kritiserats.

Mest positiva till planen tycks simklubbarna vara.

Detaljplaneförslaget för projektet Kolkajen i Hjorthagen har varit ute på samråd. Mitt i Östermalm har tagit del av de synpunkter som kommit in från berörda myndigheter och organisationer, däribland brandförsvaret, miljöskyddsföreningar, hembygdsföreningar, bostadsrättsföreningar, Sjöfartsverket och olika simklubbar.

I hamnområdet som i dag är mestadels obebyggt vill staden bygga mellan 1 200 och 1 400 bostäder.

Parker, förskolor, handel och andra kommersiella ytor och en vattenarena ingår också i planen. Och så en konstgjord ö ut i Värtans vatten med lägenheter såväl som allmänna ytor.

Överlag är det just planerna på den konstgjorda ön som fått störst kritik under samrådet.

Bland annat påpekas att en förändring av strandlinjen kan skada det historiska landskapet och att det är en förorenad plats, varför man efterlyser ett fördjupat resonemang kring riskerna med en byggnation i vattnet.

Några som främst ställer sig positiva till planen är de simklubbar och simföreningar som har hört av sig. För simidrottens del ser man stora möjligheter med vattenarenan som de hoppas kunna använda för simundervisning, simträning och tävlingsarrangemang.

Den närmaste tiden jobbar planavdelningen med att sammanställa yttrandena som sedan ska presenteras för stadsbyggnadsnämnden.

2019 hoppas Stockholms stad att man ska kunna börja bygga.