ANNONS

Planen: 72 nya platser på äldreboende

Fem våningar högt äldreboende i ljusa färger.
Ett möjligt utseende på det planerade äldreboendet.
Karta över Tibble och Kungsängen
Vid röd markering planeras förskolan och äldreboendet.
Ett nytt äldreboende och en förskola planeras vid Lillsjö badväg i Tibble. Om planen går igenom kan äldreboendet stå klart om ett år.
ANNONS

Upplands-Bro kommun vill bygga en ny förskola med 120 platser och ett äldreboende med 72 platser i korsningen mellan Granhammarsvägen och Lillsjö badväg, som idag är en grönyta.

Kartbild på området där nya förskolan och äldreboendet planeras att byggas

Området där nya förskolan och äldreboendet planeras byggas

Därför är nu ett förslag till ny detaljplan för området ute på granskning. Förhoppningen är att förslaget ska godkännas under våren så att marken kan säljas till Odalen fastigheter som sedan ska bygga äldreboendet. Deras mål är att komma igång under 2017 så att boendet kan stå klart 2018.

Förskolan är planerad att byggas i en andra etapp, när äldreboendet är klart, och ska stå en bit längre ned längs Lillsjö badväg. Vem som ska bygga det är ännu inte planerat.

Nybyggnationerna innebär att sommarparkeringen som utnyttjas av badande i Lilljsön kommer att få flytta på sig. En ny allmän parkering samt parkeringar i direkt anslutning till verksamheterna planeras också.

I samband med byggena föreslår man också att gång- och cykelvägarna i området ska förbättras och att Lillsjö badväg ska breddas till sju meter. Planområdet är på 27 700 kvadratmeter totalt.

Den som har synpunkter kan vända sig till kommunen innan den 21 mars.

ANNONS
Fakta

Äldreboende

Byggnadsarea: 1720 kvadratmeter

Nockhöjd: 20 meter

Antal våningar: Fyra, med en femte indragen våning med takterass

Material: Tegel, puts, glas, trä

Antal platser: 72

Planerad byggstart: 2017

Källa: Upplands-Bro kommun
Fakta

Förskola

Byggnadsarea: 1300 kvadratmeter

Nockhöjd: 8,5 meter

Antal våningar: 2

Antal platser: 120

Planerad byggstart: ej angett

Källa: Upplands-Bro kommun