ANNONS

Jubel över Spårväg syd: ”Historiskt besked”

Spårväg syd Flemingsberg
Så här kan spårvägen se ut i Flemingsberg.
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).
Beskuren version av jättekartan över Stockholms län. Lager. Version 2009-04-28
Spårväg syds sträckning.
Sverigeförhandlingen och representanter för landstinget och Stockholm stad.
Sverigeförhandlingen och representanter för landstinget och Stockholm stad.
Huddinge kommun har länge kämpat för att Spårväg syd ska bli av. Idag torsdag kom äntligen besked. Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Huddinge kommun står för finansieringen tillsammans. Projektstart väntas till 2024.
ANNONS

I dag har Sverigeförhandlingens del om nya kollektivtrafiksatsningar och ökat bostadsbyggande i Stockholm gått i mål. Det blir flera nya spårsatsningar i Stockholm, bland annat ett helt ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö via Årsta.

Men den viktigaste nyheten för Huddinges del är att det äntligen finns en plan för Spårväg syd. Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Huddinge kommun står tillsammans för finansieringen på 4,2 miljarder kronor.

18 500 nya bostäder

Spårväg syds sträckning ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen. Huddinge kommun åtar sig att bygga 18 500 bostäder längs med spårvägens sträckning. Det blir bland annat en helt ny stadsdel i Glömsta, som Mitt i tidigare har skrivit om.

Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande är nöjd med överenskommelsen.
– Det är ett historiskt besked och en mycket positiv dag för Huddingeborna. Förutom det självklara att vi får en bättre kollektivtrafik, så medför spårvägen flera andra mervärden. Vi får en stark utveckling i områden, vi tror att fler vill investera och satsa i Huddinge och att vi på så sätt får fler jobb till södra regionen.

Ökad skuldsättning

Spårvägen blir visserligen en dyr historia för Huddinge, som ska stå för 808 miljoner kronor av finansieringen utöver de nya bostäderna. Tanken är att exploatörer längs spårsträckningen ska vara med och dela på kostnaden.
– Visst det väldigt mycket pengar som vi behöver ligga ute med och som kommer att vara en belastning på vår låneskuld. Vi bedömer att de markvärden vi har och kan dra nytta av överstiger beloppet och att vi får tillbaka det dubbelt upp, minst, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Även oppositionen i Huddinge är nöjd med beskedet i dag.
– Jag är glad att vi har en bred politisk samsyn i den här frågan. Det skapar långsiktiga förutsättningar att stärka Huddinge med fler bostäder, arbetsplatser och bättre möjligheter att resa kollektivt. Spårväg syd kommer att göra Huddinge mer attraktivt och stärka kommunen långsiktigt, säger Sara Heelge Vikmång, (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.

”Motvikt till bilsatsningar”

Miljöpartiet trycker särskilt på miljövinsterna med projektet.

– Spårväg syd ger en viss motvikt till de enorma parallella satsningar som samtidigt planeras för biltrafiken. Det kommer krävas många fler åtgärder för att göra Stockholmsregionen till en klimatneutral storstadsregion, men idag är vi tacksamma och glada för att regeringen har sett vårt behov av utvecklad kollektivtrafik, säger Marica Lindblad (MP).

Projektstart för Spårväg syd beräknas till år 2024. Staten öppnar dock upp för en tidigareläggning om landsting och kommun kommer överens.

ANNONS

Läs mer om spårsatsningarna i hela Stockholm.

Fakta

Fakta

Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen och driver en förhandling om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka.

Det förhandlas bland annat om höghastighetsjärnvägar, satsningar på kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstäder och utbyggd järnväg i norra Sverige.

Senast den sista december 2017 ska förhandlarna presentera en slutrapport för regeringen.

Läs mer på Sverigeförhandlingens hemsida.