Planen: Då ska nya sportfältet vara färdigt

Del av fältet med servicebyggnad och parkväg.
Del av fältet med servicebyggnad och parkväg.
En av de planerade bollplanerna sedd från Örbyleden.
En av de planerade bollplanerna sedd från Örbyleden.
Översikt över nya servicebyggnaden som ska innehålla kafé och omklädningsrum.
Översikt över nya servicebyggnaden som ska innehålla kafé och omklädningsrum.
e nya bollplanerna kommer att ta upp cirka hälften av fältets yta.
e nya bollplanerna kommer att ta upp cirka hälften av fältets yta.
Nu finns en färdig tidplan för Gubbängens nya sportfält.
Sommaren 2019 ska bollplanerna börja anläggas.
I maj året därpå ska även den nya servicebyggnaden stå klar.

Ungefär hälften av ytan på nuvarande Gubbängsfältet kommer att upptas av de tre nya bollplanerna: Två naturgräsplaner för rugby samt en konstgräsplan för fotboll.

Vid Örbyleden byggs parkering med 50 platser och en servicebyggnad med fik och omklädningsrum.

Översiktsbild av nya sportfältet.

Detaljplanen är redan godkänd. Nästa vecka väntas fastighetsnämnden ta ett inriktningsbeslut om själva investeringen på 87 miljoner kronor – och om tidplanen:

*Januari/februari 2019: Genomförandebeslut i kommunfullmäktige

*Juli-oktober 2019: Anläggning av bollplaner

*Augusti 2019-maj 2020: Uppförande av servicebyggnad med mera,

Eken cup ska inte påverkas

Ett orosmoment för handbollsvänner har varit hur det årliga jätteevenemanget Eken Cup kommer att påverkas av byggplanerna.

Enligt fastighetskontoret är målet att turneringen ska kunna genomföras både 2019 och 2020. En förutsättningen är dock att byggandet av bollplanerna inte blir försenat.

En av de planerade bollplanerna sedd från Örbyleden.