Nu visas planen för studentbostäder i Dalen

Studentbostäder Dalen
Studenthuset sett från sydöst med torget i ryggen. Den inhägnade konstgräsplanen framför.
50 studentlägenheter ska byggas på en grusad bollplan, strax norr om Dalen centrum. Nu visas detaljplaneförslaget för granskning fram till den 22 november.

Förslaget innebär att 50 studentlägenheter byggs där det idag finns en grusad bollplan, strax norr om Dalen centrum. Den grusade bollplanen ska ersättas av en mindre konstgräsplan.

Förslaget har väckt mycket kritik. Dalenbor och de lokala hyresgästföreningarna har protesterat mot att en av två bollplaner i området försvinner. Stadsbyggnadskontoret anser dock att bostäderna väger tyngre.

Planförslaget visas nu för granskning på Tekniska nämndhuset. Förslaget kan också ses på stadsbyggnadskontorets hemsida www.stockholm.se/detaljplaner

Synpunkter kan lämnas fram till den 22 november.