Planer för Bällsta bro sinkas av Stockholm

Bällsta bro är en av flera platser som cyklister och gångare upplever som farlig.
Bällsta bro är en av flera platser som cyklister och gångare upplever som farlig.
Kommunen jagar Stockholm stad för att få ordning på Bällsta bro och en sopsaltningmaskin är på ingång – snart kan det bli lättare för cyklister att ta sig fram i Sundbyberg.
Sedan i fredags är kommunen även medlem i föreningen Svenska Cykelstäder.

När Mitt i Sundbyberg för ett år sedan samlade in synpunkter över besvärliga områden att cykla på, i kommunen, stod Bällsta bro ut som ett tydligt exempel. Cyklisterna tvingades ofta välja att cykla på trottoaren varpå gångare kände sig halv överkörda.

Kommunen har ritningarna för bron klara berättar Stefan Bergström (C), stadsmiljö- och exploateringskommunalråd, och väntar bara på att trycka på startknappen för att dra igång bygget. Stoppklossen är dock Stockholm stad som ansvarar för halva bron.

”Vi måste dock lösa saken snart, Bällsta bro är en jättefarlig passage.”

– Vi skulle kunna börja imorgon, men Stockholm stad är otroligt försenade med sina finanser. Vi har till och med erbjudit dem att vi bygger allt och att de skulle betala sen, men de har sagt nej. Vi måste dock lösa saken snart, Bällsta bro är en jättefarlig passage, säger Stefan Bergström (C).

Nya medlemmar i cykelförening

Sedan i fredags har Sundbyberg även blivit den 25:e medlemskommunen i föreningen Svenska cykelstäder.

Förutom en ansökan, så ska kommunerna som väljs in i föreningen också ha satt upp tydliga politiska mål om hur man ska öka cyklingen i sin kommun.

Sundbybergs mål är att 15 procent av alla resor ska ske med cykel år 2025. I förra årets undersökning låg siffran på 9 procent.

– Genom det här samarbetet får vi tillgång till ett nätvek av kommuner och deras representanter, för att kunna se vad som fungerat bra och mindre bra, säger Stefan Bergström.

Sommarväglag året om

Sundbyberg avsätter tio miljoner om året de kommande tre åren till nya cykelsatsningar, bland annat ska man bygga om cykelbanorna längs Rissneleden och Ursviksvägen, enligt Stefan Bergström (C).

Kommunen har också köpt in en sopsaltningsmaskin som förhoppningsvis ska vara i gång från och med årsskiftet.

– Den ska ge sommarväglag i temperaturer ner till minus åtta grader, säger Stefan Bergström.

Kommunen har också avsatt fyra miljoner per år för att göra gångmiljön tryggare för fotgängare.

Fakta

Hälften av de korta resorna ska ske med cykel

  • Föreningen Svenska Cykelstäder bildades 2015 på initiativ av bland annat Malmö Stad, Svensk Cykling och Cykelfrämjandet.
  • Målet för föreningen är att få fler att välja cykeln och att det ska bli säkrare att ta sig fram på två hjul. Förhoppningen är att hälften av resorna under fem kilometer, ska ske med cykel.