Planer för Pärlantomten väcker oro

Pärlantomten - något som en del av dem som bor på Musserongången vill bevara som den är.
Pärlantomten - något som en del av dem som bor på Musserongången vill bevara som den är.
Ett dussin personer från Krusboda har den senaste månaden mejlat Tyresös högsta politiker för att uttrycka sin oro för Pärlantomten.

Även ett stödboende i Trollbäcken väcker oro och ilska.

Tyresö kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan med syfte att utreda möjligheten att bygga 5-10 nya lägenheter för sociala ändamål på den så kallade Pärlantomten på Musserongången i Krusboda.

Den senaste månaden har därför ett dussin personer skickat mejl till kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M). De skriver att gräsplätten där det tidigare fanns en förskola är den enda gröna platsen på Musserongången och att tryggheten i området kommer att försämras. Många av dem känner sig överkörda för att kommunen ännu inte på ett ordentligt sätt informerat om vad som är på gång.

Fredrik Saweståhl har svarat samtliga att det för närvarande handlar om att skapa helt vanliga hyresrätter för flyktingfamiljer. Så snart man fattat beslut om marken kan användas till bostäder, istället för förskola, ska kommunen informera och ta in folks synpunkter.

– Vi följer bara plan- och bygglagen. Om vi tar fram ett förslag till detaljplaneändring ska vi också låta folk yttra sig, precis som vi alltid gör, säger Karin Hassler, kommunikationschef på Tyresö kommun.

Förutom Pärlantomten har också ett nytt stöd- och träningsboende för ensamkommande flyktingbarn i Trollbäcken väckt oro och ilska. Även där har bristen på information i god tid före öppnandet fått invånare att reagera. Vårljus som ska driva stödboendet lämnade för ett par veckor sedan lappar i grannarnas brevlådor.

Margareta Johansson Winberg, vice vd på Vårljus, förklarar den ringa informationen att boendet är så pass litet, max sex äldre ungdomar som med hjälp av personalstöd är på väg ut i arbetslivet. Därför har man valt att inte ha några omfattande informationsinsatser.

– Det är en ringa förändring för grannarna. Men vi, precis som alla andra som flyttar in i ett område, är förstås angelägna att ha en god relation till våra grannar, säger hon.

Kommunens kommunikationschef Karin Hassler menar dock att det kanske hade varit bra om kommunen haft ett öppet möte i just det här fallet.

– Men eftersom en del andra planerade hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn satts i brand runt om i Sverige är vi försiktiga med att informera brett i förväg, säger hon.

Enligt henne är det bästa för integrationen i Tyresö om invånarna har en välkomnande attityd, vilket hon tror att de flesta Tyresöbor också har.

– Det har vi ju bland annat sett på intresset att jobba som volontär på det tillfälliga evakueringsboendet, säger hon.