Planer för Stinsen går framåt

Planerna på att bygga ut Stinsen-tomten med bostäder går framåt.

Nu har kommunen påbörjat arbetet med en ny detaljplan.

– Det är ett jättekliv, säger Thomas Ardenfors (M).

Mitt i har tidigare berättat om planerna på att förtäta vid Stinsen-gallerian. I fastighetsägarens ansökan tar de bland annat höjd för omkring 1000 nya bostäder på tomten.

Förra veckan beslutade stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna att påbörja ett så kallat programarbete för en ny detaljplan.

– I och med detta påbörjas den formella processen. Man går från att prata om visioner till att säga: nu kör vi. Det är ett jättekliv framåt, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M).