Planer för Vaxholms kajer upprör

Utvecklingen av Vaxholms kajer väcker starka känslor. Många är arga över förslaget att båtmackarna kan flyttas.

Lars Wessberg (M) är förvånad över uppståndelsen.

– Inget är hugget i sten, det måste man ha klart för sig, säger han.

Båtmackarna kan hamna väster om färjeläget, korvkiosken får ge vika för turistbyrån, hotell byggs och Shelltomten kan få en fyravåningsbyggnad med galleri, bostäder och restauranger.

Det är några av förslagen i utvecklingen av Vaxholms kajer. Kommunens samrådsprogram har väckt ett stort engagemang hos Vaxholmsborna och många har riktat skarp kritik mot kommunen – vid ett samrådsmöte nyligen lämnade planchefen lokalen.

Peter Wikström, ägare av båtmacken i Kastellsundet, tycker att föreslagna platsen för båtmackarna är jättedålig ur alla perspektiv. Sydvästlig vind, svallvågor och kollisionsrisken när hundratals fritidsbåtar ska snurra runt i färjeläget gör det till en livsfarlig plats, menar han.

– Läget är helt värdelöst. En skärgårdsstad utan centralt belägna sjömackar är ingen skärgårdsstad, säger han.

Lars Wessberg (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, är förvånad över de starka reaktionerna som förslagen väckt och vill förtydliga att det bara är ett samrådsprogram.

– Vi har presenterat något och ville ha in synpunkter. Nu ska vi väga samman det och vi ändrar om vi tänkt fel. Men vi ändrar inte bara för att folk gapar och skriker.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om den byggboom som väntar i Vaxholm och kritiker varnar för att skärgårdsidyllen försvinner. Olle Almquist (S) är en av dem. Han är inte alls nöjd över utvecklingen av Vaxholms kajer,

– Det blir lite Hammarby sjöstad över det. Allt ska byggas om. Det här är en skärgårdsstad och ska så förbli, säger han.

Han ifrågasätter bland annat varför flera nya restauranger ska byggas, eftersom de som redan finns har svårt att överleva. Dessutom kan korvkiosken få flytta på sig för att göra plats för Turistbyrån.

– Det är inte bara turisterna som ska gå på bryggorna på somrarna. Många Vaxholmsbor gillar att gå och ta en korv på korvkiosken på vintern, säger han.

Han menar att det inte är upp till politikerna att planera restauranger, utan det löser näringslivet om efterfrågan finns.

Lars Wessberg (M) håller inte med. Om Vaxholm ska växa med fler invånare behövs en detaljplan som möjliggör fler restaurangbyggnader, menar han. Och rädslan för att Vaxholm ska bli ett nytt Hammarby sjöstad är obefogad, enligt honom.

– Det är bara en politisk retorik. Det är ingen som säger att vi ska bli Hammarby sjöstad. Däremot behöver vi bli fler invånare och få större skattebas för att affärsidkarna ska få fler kunder, säger han.

igår, måndag, gick samrådstiden ut och i fredags innan denna tidnings pressläggning hade ett 30-tal yttranden kommit in till kommunen.

Fakta

Saxat ur yttranden från samrådet:

”Kollisionsrisken mellan båtar och färjorna är uppenbar.”

”Olägenheten för oss närboende är helt oacceptabel och måste beaktas. Säkerhet, hälsa och livskvalitet får inte negligeras på detta sätt.”

”Bensinmakar skall lokaliseras utanför tätbebyggda områden. Det är därför Stockholms stad sedan ett år har en konsekvent inriktning mot detta. Att nu i Vaxholm då byta bort ett fungerande läge mot ett säkerhetsmässigt långt sämre utifrån argument om turism och besöksflöden är helt oansvarigt och naivt.”

”Under de entimmeslånga mötena har det nämnts konsulter som gjort utredningar. Vilka dessa är eller hur de olika nämnderna fungerar i förhållande till varandra i dylika ärenden eller hur upphandlingen av konsulter gått till saknas det redogörelse för.”

”Att man i planförslaget skriver ‘förhoppningsvis går det att lösa så att den trivsamma uteserveringen på kajen kan vara kvar’ är för mig helt främmande. Självklart skall Winbergs vara kvar. Att tala om att de skulle få mindre lokaler eller flytta är helt befängt.”

Fakta

Några av förslagen:

Västerhamnen och färjeplan. Gästhamnen ska utvecklas: en tvåvåningsbyggnad i trä längs kajen med butiker, hamnservice och ett mindre hotell föreslås. Bodarna kan försvinna och försäljningen hamna i en ny byggnad i stället. Ny busshållplats direkt vid färjeläget och uppställningsplats för SL:s bussar. Nya kajplatser för de boende på öarna i Vaxholm. Sjömackarna placeras väster om färjeläget.

Shelltomten. En byggnad på fyra våningar med publik verksamhet som är öppen året runt och förlänger besökssäsongen. Stadens förslag är ett Östersjöns hus – en mötesplats för kunskap om havet. Ett annat förslag är en utställningshall och restaurang i kombination med bostäder.

Söderhamnen ska bli ett hamntorg. Turistbyrån flyttar till kajen till Hamnpaviljongen, som kan byggas ut eller så får restaurangen mindre yta eller erbjuds nya lokaler. Förhoppningen är att uteserveringen kan vara kvar. När SL:s bussar flyttar kan ytan användas för bebyggelse eller för att göra kajytan större.

Om sjömacken flyttar kan fler stora fartyg få plats vid kajen och det är möjligt med en ny byggnad för restaurang med servering på bryggan.

Österhamnen: Sjömacken flyttar och ytan där den ligger kan utnyttjas till ett flytande hotell, kajplats för ett äldre skepp eller restaurang. En ny linfärja ska förbinda Vaxön med Kastellet.