ANNONS

Planer på torg vid Mälaren i Slagsta

Slagsta Marina i Botkyrka.
Marinan i Slagsta blir granne med bostäder.
Botkyrka kommun fortsätter med planerna för ett nytt bostadsområde på 800-1200 bostäder vid Slagsta Strand. Vid ett nämndmöte i tisdags fattades även nya beslut om bostäder i Tumba skog och i Alby koloniområde.
ANNONS

Området som ska få både hyresrätter och bostadsrätter är tänkt att byggas i etapper. Vid kajkanten intill Mälaren ser exploatörerna framför sig ett torg med olika verksamheter och i mitten av bostadsområdet en stadsdelspark som ska bli mötesplatsen för hela området. Även en förskola ingår i planerna.

– Bostadsområdet är något kommunen haft planer på i många år. Det vore roligt om vi kunde ro det här i land nu, säger Jimmy Baker (M) som är oppositionsråd i samhällsbyggnadsnämnden.

Tumba skog och Alby

I tisdags beslutade samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med en ny detaljplan för första etappen. Vid samma möte fattade nämnden beslut om att skicka detaljplanen för 550 bostäder i området Tumba skog på granskning och sätta igång med detaljplanearbetet för 230 bostäder vid Alby koloniområde.