ANNONS

Planer på 1 500 nya lägenheter

Här kan ett nytt bostadsområde bli verklighet.

Minst 1 500 lägenheter planeras i L M Ericssons gamla fabriksområde i Älvsjö.

I framtiden kan mer än 3 000 invånare komma att bo där.
ANNONS

Det handlar om kvarteret Kabel- verket, nordväst om Älvsjö centrum. Här etablerade sig L M Ericsson i början av 1900-talet med kontor och kabeltillverkning. I dag är vissa delar av kontorsbebyggelsen i bruk medan andra lokaler står tomma, däribland en stor fabriksbyggnad.

Tanken är att integrera 1 500 bostäder i industriområdet genom att riva vissa byggnader och bevara andra. Redan nu är det klart att klockhuset mot Älvsjövägen ska sparas.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden sa nyligen ja till att påbörja planarbetet.

– Dels finns det goda kommunikationer i Älvsjö där det nu byggs ett nytt resecentrum, dels har vi ett ansvar att bygga fler bostäder i Stockholm, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Den borgerliga alliansen vill att området ska byggas som en kvartersstad med innergårdar. Regina Kevius vill dessutom se många olika typer av material och färger och ett varierat taklandskap.

– Inte bara platta lådor med vit puts, säger hon.

Dessutom trycker hon på att det ska finnas lokaler i bottenvåningarna för butiker, kaféer och restauranger.

– Människor vill ha kaféer och kunna köpa färskt bröd på söndagsmorgonen.

Inom området finns även mjukosttillverkaren Kavli, som funnits där sedan 1992. Fabriken bedöms kunna samsas med bostäderna.

ANNONS

Går det att bygga bostäder nära en bullrande industriverksamhet?

– Ja, det hoppas vi. Vi vill ju att företaget ska vara kvar och även ha möjlighet att utöka sin verksamhet. Och då måste vi lösa bullerfrågan på något sätt, säger Louise Heimler, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Byggplanerna är i ett väldigt tidigt skede och många beslut återstår. Om spaden sätts i marken kommer utbyggnaden att göras etappvis under flera år. Den kommer även att kräva flera nya förskolor och en utbyggnad av Kämpetorpsskolan.

Fakta

Vad tycker du om de nya byggplanerna?

Julia Kramar Hammarlund, med hunden Thio, Älvsjö:

”Nya bostäder innebär fler butiker och det är jättebra. Samtidigt ökar trafiken. Så det finns både för- och nackdelar.”
Aboud Issa, företagare, Älvsjö:

”Bra, ingen tvekan om det. Jag har inte så många kunder, många som bor 
i närheten är äldre. Så det är bra om det flyttar in mer folk.
Lina Larsson, med dottern Arwen, Älvsjö: ”Jättebra med tanke på bostadsbristen. Sedan kanske inte byggtiden blir så kul. Med en tom fabriksbyggnad är inte heller så kul.
Måns Olsson, Älvsjö: ”Det är bra att det byggs. Folk behöver någonstans att bo.”