Planer på 300 nya lägenheter

BOLLMORA Nya bostäder i ett skogsområde vid Granitvägen är i princip en bra idé, enligt de styrande politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

I förra veckan fattades beslut om att pröva möjligheterna att ta fram en ny detaljplan för området, vilket skulle kunna möjliggöra bygget av 150 nya hyresrätter.

Politikerna ser också positivt på fler nya bostadsrätter på bostadsrättsföreningen Solhöjdens parkeringsytor. Föreningen vill bygga upp till 150 nya lägenheter, bland annat i punkthus på sex till åtta våningar.

Även dessa skulle kunna ingå i en ny detaljplan för området vid Granitvägen.