Planer på 63 nya bostäder

HÖKARÄNGEN Ännu ett bostadsprojekt planeras i Hökarängen. Nu handlar det om den sydvästra delen. På trädbevuxen naturmark mellan Fagersjövägen och Kontoristvägen vill bostadsbolaget Mecon bygg AB bygga radhus och lägenheter, totalt 63 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden väntas den här veckan säga ja till att ta fram en ny detaljplan.