Planer på kyrkogård stoppas inte

JÄRVA Många Järvabor är kritiska till planerna på en kyrkogård på Järvafältet och den 6 januari genomfördes en aktion på platsen.

– Vi har ifrågasatt hela planprocessen, som inte har tagit hänsyn till den lokala opinionen. Det är cyniskt att man tar den vackraste och mest använda platsen på fältet för en kyrkogård, säger arkitekten Rachid Lestaric.

DN skrev den 21 december i en rubrik att planerna för begravningsplatsen på Järvafältet stoppas och skjuts på framtiden.

Det stämmer inte. Enligt Ulrika Ögerö vid stadsbyggnadskontoret finns inte några sådana planer, utan de jobbar vidare.