Planer på ”Träffpunkt” i Kårsta

Viktigt att det går att fina på nya "Träffpunkten" menar pensionärer i Kårsta.
Viktigt att det går att fina på nya "Träffpunkten" menar pensionärer i Kårsta.
PRO i Kårsta är hittills kritiska till kommunens förslag för hur en nyinrättad "Träffpunkt" ska se ut.

Den kommunalt drivna mötesplatsen ”Träffpunkten” i Vallentuna centrum har blivit mycket populär. Nu finns planer på att inrätta en liknande plats i Kårsta.

Kommunens tanke är att ”Träffpunkten” skulle förfoga över en del av Kårsta biblioteks lokaler. Pensionärsorganisationen PRO i Kårsta är dock kritiska till planerna. Eftersom ”Träffpunkten” till viss del är ett kafé menar de att avsaknaden av kök eller pentry är problematisk. Det saknas också närbelägen parkering, enligt PRO.

Att inrätta ”Träffpunkten” i biblioteket skulle dessutom stjäla världefull yta från biblioteket som behövs för andra aktiviteter, menar PRO.

Biblioteket, som är beläget i Kårsta skola, är en av få samlingslokaler som finns i kårsta.