(rubrik saknas)

Fakta

Planerad att vara öppen året runt

Skidtunneln planeras bli två kilometer lång, ha konstsnö och vara i drift året om.

Det ska få plats 300 åkare åt gången.

Tunneln ska vara 8–9 meter bred och vara delvis nedgrävd.

Projektet har pågått sedan 2007 och har kostat knappt en miljon kronor, enligt Botkyrka kommun.

Tunneln är tänkt att ligga i ett område som kan bli strandskyddad mark.