(rubrik saknas)

Fakta

Planerade byggen på Södermalm

Påsen och Godsvagnen: 600 lägenheter

Hornsbruksgatan: 30 lägenh.

Hönsfodret: 35 lägenheter

Lugnet III: 200 lägenheter

Luma 1: 65 lägenheter

Mariagårdstäppan: 85 lägenheter.

Obelisken: 32 lägenheter

Pahl 7: 9 lägenheter

Persikan: 1 100 lägenheter

Rabatten 9: 50 studentlägenheter

Rosenlundsparken: 225 lägenheter

Schönborg 6: 33 lägenheter

Tjurberget: 170 servicelägenheter

Tobaksmonopolet: 15 lägenheter

Tobaksmonopolet: 100 lägenheter

Fredriksdal: 380 lägenheter

Hammarby gård: 165 lägenheter

Plankan: 119 lägenheter

Eriksdal: 75-80 lägenheter

Färgarplan: 50 lägenheter

Byggen med startad planprocess som ännu inte är färdigbyggda.