ANNONS

LISTA: Sex planerade megabyggen i västra Stockholm

Visionsbilder byggplaner som kan komma att förändra stadsbilden i västra Stockholm
Kan västra Stockholm få Sveriges högsta skyskrapa?
Ett gammalt bryggeri kan bli bostäder, en helt ny stadsdel kan växa fram och kanske kan Sveriges högsta skyskrapor bli verklighet. Här är sex planerade byggen som skulle kunna förändra västra Stockholm dramatiskt.
ANNONS

1. Gammalt bryggeri kan bli bostäder

Stora förändringar kan bli verklighet i Ulvsunda industriområde, Bromma. Pripps före detta bryggeri kan nämligen bli plats för 450 bostäder, hotell, torg och kontor.

Delar av bryggeriet föreslås bevaras, men i framtiden kan området bli en mötesplats för idrott och kultur, samt få flera nya kvarter med bland annat bostäder.

Så ska Pripps gamla lokaler förändra Ulvsunda

Mängder av förslag finns på ändringar i området, bland annat föreslås en strandpromenad på flytbryggor som ansluter till gångstråket vid Bällstaviken.

Projektet för att bygga om gator och parker för att förbereda för lägenheter väntas kosta 456 miljoner kronor.

Samråd pågår mellan 29 oktober till 10 december 2019. Under tiden finns möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget.

Ett torg planeras invid tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda.

Ett torg planeras invid tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda. Illustration: Brunnberg och Forshed.

Så här ser det gamla bryggeriet ut idag.

Så här ser det gamla bryggeriet ut nu. I dag består området mest av kontor och parkeringsplatser. Foto: Stockholm växer

2. Megaplaner för ny stadskärna

Sundbybergs stadskärna står inför sin största förändring på flera decennier. Hela stadsbilden väntas förändras dramatiskt efter planerad byggstart år 2022.

ANNONS

Men redan nu har man påbörjat arbeten med att lägga om ledningar i marken.

nya skisser nya stadskärnan Sundbyberg centrum. Idébild Stationshuset torgyta är framtagen av AMF Fastigheter och Sweco Architects: ”Vy från Landsvägen mot sydost. Utökad torgyta vid det nya Stationshuset. Nya byggnader visas som vita huskroppar.”

Vy från Landsvägen mot sydost. Bland annat har torgyta vid det nya Stationshuset blivit större. Nya byggnader visas som vita huskroppar. Illustration: AMF Fastigheter och Sweco Architects

Planen är att två järnvägsspår ska bli fyra genom centrala Sundbyberg. Spåren ska dras i en 1,4 kilometer lång tunnel och därmed kommer ungefär 30 000 kvadratmeter mark att frigöras. På den nya ytan tänker kommunen utveckla en ny stadskärna och bygga ett nytt resecentrum.

Planerna har hittills fått både ris och ros från stadens medborgare. Hittills har samråd hållits om första detaljplanen och just nu går kommunen igenom alla synpunkter som kommit in.

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg.. Idébild Sundbyberg station: Vy från västra stationsentrén Sundbyberg station och torgytan framför, trafiknodens mittpunkt. Här planeras för smidiga byten mellan olika transportslag: kollektiva färdmedel och cykel. Stationshusets konstruktion är anpassad efter spåranläggningen under mark. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

Vy från västra stationsentrén Sundbyberg station och torgytan framför, trafiknodens mittpunkt. Här planeras för smidiga byten mellan olika transportslag: kollektiva färdmedel och cykel. Stationshusets konstruktion är anpassad efter spåranläggningen under mark. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

Nya stationshuset – ”groteskt” eller ”stort och fint”?

Nätverkets kritik mot kommunens planer: ”Förfärligt”

 

Bildextra: Se nya bilderna för bygget ovanpå järnvägsspåren

3. 560 nya bostäder vid gammal trädskola

Staden har stora planer för Riddersvik i Hässelby.

Där Stockholm stads trädskola tidigare låg väntas nu flera förändringar. Planen är att bygga 560 nya bostäder, en förskola och ett vård- och omsorgsboende med 60 platser.

Visionsbild av framtidens Riddersvik. Illustration: White Arkitekter/Vivere Fastigheter

Visionsbild av framtidens Riddersvik. Illustration: White Arkitekter/Vivere Fastigheter

Enligt planförslaget ska det nya bostadsområdet bestå av ungefär 50 procent hyresrätter, vårdboendet inräknat, och 50 procent bostads- eller äganderätter.

Stadsbyggnadsnämnden har gett tummen upp för ett uppdaterat planförslag, där man tagit hänsyn till synpunkter som kommit in från medborgare. Förslaget skulle egentligen ut för granskning ännu en gång i december 2019, men tidsplanen har förskjutits något och väntas i stället bli av i februari 2020.

Nya förslaget för Riddersvik – så har planen ändrats

4. Höghus kan bli nytt landmärke

Ett 15 våningar högt bostadshus planeras mitt emot Spånga station.

Huset beskrivs som ett nytt landmärke för Spånga och i det nya bostadskvarteret skulle 165 lägenheter få plats.

I stadens vision för området ska Bromstensvägen på sikt omvandlas till ett ”urbant stråk” och kompletteras med ny blandad bebyggelse.

Men planerna på höghuset har mötts av kritik av de som bor i området. Nu återstår det att se hur staden går vidare med ärendet.

Planerat 15-våningshus i Spånga, Bromstensvägen

Illustration: Arkitema Arkitekter

15-våningshus i Spånga möts av kritik

5. Helt ny stadsdel kan växa fram

Ett nytt område kan växa fram mellan Akalla och Husby. Planen är att bygga cirka 1 400 lägenheter, ny skola, idrottshall, flera förskolor och kommersiella lokaler efter Finlandsgatan.

I dag är Finlandsgatan mest använd som genomfartsled, omringad av skog och några större kontorsbyggnader, men det kan alltså komma att förändras.

Exploateringskontoret har gett grönt ljus att besluta om att anvisa mark för att göra om genomfartsleden till en stadsgata.

Om exploateringsnämnden beslutar att klubba projektet väntas bygget börja år 2023 och vara färdigställt år 2027, enligt preliminära planen.

Ny stadsdel kan växa fram mellan Akalla och Husby

6. Sveriges högsta skyskrapor

Sist, men absolut inte minst, kan Hagalund i Solna få Sveriges högsta skyskrapor.

Det är Well fastigheter som vill bygga de två enorma husen i Hagalunds industriområde vid Repslagarevägen. De skulle bli 82 våningar vardera och nå 260 meter över havet, det skulle göra husen högre än Turning Torso och dubbelt så höga som Norra tornen i Vasastan.

Totalt kan Hagatornen svälja 2 000 lägenheter och även ge plats åt restauranger och andra kommersiella lokaler.

Men om projektet Hagatornen ens blir av ligger det sannolikt flera år fram i tiden.

Sveriges högsta skyskrapor kan bli verklighet i Hagalund i Solna

Illustration: Kontur Arkitekter

Sveriges högsta skyskrapor kan bli verklighet i Hagalund i Solna

Illustration: Kontur Arkitekter