Bottennotering för Lidingös byggpolitik

Lidingö hamnar långt ner på HSB:s lista över hur länets kommuner motverkar bostadsbristen i dag.

– Vi bygger med ansvar efter de kvalitéer som vi vill bevara på Lidingö, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

Bostadsbristen i Stockholms län är i dag ett stort problem och allt fler människor flyttar hit än vad kommunerna hinner bygga bostäder till. HSB har samlat tillväxtkommunernas arbete för att motverka bostadsbristen, baserat på planerat byggande, tidigarelagda byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjningen.

På den sammanlagda rankinglistan hamnar Lidingö långt ner bland länets kommuner, något som kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) tror handlar om öns begränsningar.

– Lidingö är just en ö, vi har inte mycket mark som de andra kommunerna och kan inte sambygga som exempelvis Solna och Sundbyberg gör. Det står även i rapporten att vi inte har några riktlinjer för bostadsförsörjning vilket vi har, de antogs i juni i år, säger hon.

En annan orsak till den svaga placeringen är att Lidingö stad vill bygga i en takt som tar tillvara närheten till grönska och vatten. Utöver detta ställer plan- och bygglagen höga krav vad gäller begränsning av buller och byggstandard. Enligt Rheyneuclaudes Kihlman försvårar även strandskyddslagen ett ökat byggande.

– Vi vill bygga ansvarsfullt för Lidingö och det innebär att bygga i en ansvarsfull takt som tar hänsyn till flera aspekter, så som infrastruktur, säger hon.

På listan hamnar kommunen på 0 poäng när det gäller att ordna bostadssituationen för unga.

– I detaljplanerna för Lojo är det små ettor och tvåor inplanerade. Men det handlar också om att få en bättre ruljans på bostadsmarknaden, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Bäst i HSB:s Bostadsindex var Solna kommun och längst ner på listan hamnade Danderyd.

Fakta

Planerade möjliga bostäder

Lojo: Öster och väster om Lojovägen.

Dalénum: 1 000 nya bostäder, varav 243 hyreslägenheter.

Larsberg: Nya lägenheter i parkeringshus och på en förskoletomt.

Torsvik: 900-1 000 nya bostäder planeras inom Centrum-Torsvik.