ANNONS

Så planerar Salem för 21 000 innevånare

Visionsbild för del av nya Salems centrum.
Visionsbild för del av nya Salems centrum.
Skogen i Högantorp bredvid Salems golfklubb är ett annat område där det finns planer.
Skogen i Högantorp bredvid Salems golfklubb är ett annat område där det finns planer.
Skogen i Högantorp bredvid Salems golfklubb är ett annat område där det finns planer.
Skogen i Högantorp bredvid Salems golfklubb är ett annat område där det finns planer.
Prognosen talar om nästan 21 000 innevånare i Salem år 2030.
Samtidigt pekar Salems kommun på mark för upp till 2 300 bostäder i förslaget till ny översiktsplan.
– Det känns bra att lägga det här förslaget som gör det lättare för folk att bo kvar i Salem, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M).
ANNONS

I måndags tog kommunstyrelsen i Salem beslut om att skicka ut förslaget om en ny översiktsplan för åren fram till år 2030 på remiss. Och i det nya förslaget står det klart att det finns ambitioner om ännu fler bostäder än det tidigare talats om. Salems kommun pekar ut områden för upp till 2 300 bostäder fram till år 2030, jämfört med tidigare schablonmässigt framtagna siffran på upp till 1 500 bostäder som baserades på en byggtakt om 100 nya bostäder per år.

– Vi har fått en respons som är väldigt positiv till de flesta utpekade områdena i medborgardialoger, säger kommunarkitekten Conny Olsson.

”Insikten om bostadsbristen”

I ett par av bostadsprojekten rör det redan på sig. Salems centrum och Södra Hallsta kan tillsammans utgöra plats för ungefär 800 av de nya bostäderna. I Salems centrum finns nu tankar om 600 nya bostäder istället för 250 – 400 nya bostäder som var fallet innan nya centrumägarna lade fram planen om att flytta centrum. Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén är nöjd med att kommunen nu har högre ambitioner.

– För 3-4 år sedan var inte insikten om bostadsbristen lika påtaglig som nu, säger han.

Många Salembor över 80 år

Enligt prognosen i översiktsplanen bor det 20 800 innevånare i Salem år 2030. Andelen personer över 80 år beräknas öka från 586 vid årskiftet 2015/2016 till 1 400 år 2032. I den nya översiktsplanen finns också ett äldreboende med. Det bör enligt planen byggas i kommundelen Salem mellan år 2022-2025.

– Översiktsplaner är bra som långsiktiga planeringsinstrument. Men för oss politiker handlar det om att få fart på byggen i närtid, till exempel i Salems centrum. Det är stor skillnad på att lägga in något långsiktigt och att få till stånd ett projekt i närtid, säger Lennart Kalderén.