ANNONS

500 hem planeras i nytt område

Illustration över det nya området Bäverbäcken.
Illustration över det nya området Bäverbäcken.
Femhundra lägenheter planeras i det nya området Bäverbäcken.
Nu har arbetet med detaljplanen kommit en bra bit på vägen.
ANNONS

Under flera år har privata markägare, privata byggherrar och Tyresö kommun försökt få till nya bostäder i Bäverbäcken.
De första politikerna har nu sagt ja till att förslaget till detaljplan ska skickas på granskning. Frågan var uppe i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i veckan.

500 lägenheter

Cirka 500 lägenheter planeras i området, ett hotell med konferenslokaler, parkeringsplatser och ett nytt klubbhus till golfklubben. En förskola kan byggas om behovet finns.

Sedan första förslaget har några ändringar gjorts, som vissa lägen och höjder på hus. Fler lägenheter föreslås– max 500 mot tidigare 450.

Liberalerna är kritiska till förslaget.

– Vi är kraftiga motståndare till det projektet. Det ligger på fel sida Tyresövägen. Den platsen är betydligt mer lämpad som företagsområde, säger Mats Lindblom, gruppledare för Liberalerna.

Han är också kritisk till trafiklösningen. En gångtunnel föreslås i den östra delen av området där det finns ett övergångsställe i dag. Ett nytt övergångsställe planeras i västra delen vid McDonalds-korsningen där det finns ett trafikljus i dag.

– Vi vill i stället för ett övergångsställe ha en gångtunnel eller bro där. Vi gör allt vi kan för att trimma kapaciteten på Tyresövägen och då är det helt kontraproduktivt att sätta upp ett nytt övergångsställe, säger han.

ANNONS

Tjänstemännen skriver i förslaget att trafikens framkomlighet inte bedöms bli sämre eftersom det redan i dag finns trafikljus i den korsningen.

Bäverbäcken skärmdump

Här kan det byggas. Skärmdump: Google Maps

Alla andra partier i utskottet sa ja till att skicka planen på granskning. Frågan ska upp i kommunstyrelsen den 11 september.

– Vi ställer oss bakom planen men har ett par synpunkter. Vi tycker att lamellhusen i norra delen står för nära varandra på en del ställen. Skulle de flyttas isär blir det mindre insyn, bättre boende och mer ljus. Sedan vill vi se fortsatt arbete med att minska bullret, säger Marie Åkesdotter, gruppledare för Miljöpartiet.

Senaste turen

I maj skickades detaljplaneförslaget på återremiss av samma utskott som i veckan tog beslutet. Motiveringen var då att det behövdes en översyn av antalet hus och avstånden mellan husen. Sedan dess har en fysisk modell tagits fram över området som politikerna har fått se.

”Utifrån ett positivt mottagande av förslaget i modellvisningen görs inga förändringar i granskningsförslaget inför beslut om granskning”, står det i tjänsteskrivelsen.

Såhär förelås Bäverbäcken se ut

Illustration över den östra bebyggelsen sett från infarten från Bäverbäcksvägen. Illustration: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef i Tyresö, har tidigare sagt om projektet:

– Det är ett stort projekt. Det är två byggherrar med olika inriktning som vill bygga. Dessutom är det viktigt att få till golfbanan och de funktioner som den har i dag.

 

 

Fakta

Det här planeras

  • I den östra delen, där golfklubben har verksamhet i dag, planeras det för åtta flerbostadshus i fyra till sju våningar. Här planeras också bland annat ett nytt klubbhus och övningsområde för golfare.
  • I den norra delen – där det i dag är en gräsyta – föreslås åtta flerbostadshus med gårdsytor för odling och två underjordiska garage. Här kan det också byggas en förskola.
  • I den södra delen – på industrifastigheterna – föreslås tre bostadshus med cirka 140 lägenheter.
  • På den västra delen av marken föreslås en hotell- och konferensanläggning i två till fyra våningar.
Källa: Kommunens granskningshandling
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Tyresö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.