ANNONS

Framför allt kontor planeras i Sjöstadshöjden – byggstart 2023

Sjöstadshöjden - visionsbild och planritning
Visionsbild och planritning över området. Det är här, söder om Hammarbyvägen, som Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden ska växa samman.
Sjöstadshöjden - planritning
Visionsbild över Sjöstadshöjden.
Sjöstadshöjden - planritning
Planritning över området.
Hammarby sjöstad och Hammarbybacken ska knytas ihop med hjälp av bland annat lägenheter, en stadsgata och en förskola. Men den största delen av projektet utgörs av kontorsplatser.
– År 2023 tror vi att det blir byggstart, säger Maria Cederborg.
ANNONS

Det var i början av 2016 som Sjöstadshöjden kom på tal för första gången.

Man såg framför sig ett område som skulle koppla ihop Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden.

Kontor och bostäder ska knyta ihop Sjöstan och Hammarbyhöjden

Nu har projektet tagit fart på allvar och visionen om Sjöstadshöjden blir allt mer konkret. I morgon, den 14 november, väntas den andra markanvisningen för projektet klubbas i exploateringsnämnden.

Den ursprungliga planen kvarstår: 5 000 kontorsplatser, 400 lägenheter och en förskola ska byggas längs med Hammarbyvägen, som i dagsläget omges av industrier och grönområden.

Sjöstadshöjden - planritning

Planritning över området. Allt innanför den röda markeringen är den planerade Sjöstadshöjden. Foto: Stockholms stad

Sju fotbollsplaner med kontor

De 5 000 kontorsplatserna ska framförallt byggas av företaget Humlegården.

ANNONS

I oktober fick byggföretaget tillgång till 16 000 kvadratmeter av marken. I morgon väntas ytterligare 30 000 kvadratmeter klubbas igenom i exploateringsnämnden.

Då kommer Humlegården totalt ha 46 000 kvadratmeter mark, en yta lika stor som sju fotbollsplaner, att bygga kontor på.

– Men Humlegården ska inte stå för alla kontorsplatser. Vi planerar att teckna avtal med andra byggaktörer också, berättar Maria Cederborg, projektledare på exploateringskontoret.

Vilka aktörer det handlar om och hur stor yta de ska få bygga på, tror Maria Cederborg kommer vara tydligare i december, när den tredje markanvisningen tas upp i exploateringsnämnden.

Få stora och små lägenheter

Hur de 400 lägenheterna kommer att fördelas, vad gäller antal bostadsrätter respektive hyresrätter, väntas också stå klart i december.

– I dagsläget tror vi att drygt 40 procent av lägenheterna vi markanvisar kommer att vara hyresrätter, säger Maria Cederborg.

Hur stora lägenheter det blir, ska diskuteras med byggföretagen. Men redan nu har man sett ett mönster i området, som kan påverka diskussionen.

– Det ser ut att finnas gott om tvåor och treor i Hammarbyhöjden i dagsläget. Men det finns få ettor och få stora lägenheter.

108 nya förskoleplatser

Förskolan som planeras byggas, ska delas upp i 6 avdelningar – där varje avdelning ger plats för 15 barn. Totalt sett innebär det alltså 90 nya förskoleplatser.

– Tanken är att det framförallt ska täcka upp för de som flyttar in, säger Maria Cederborg.

Stor stadsgata

Det finns också en tanke om att bygga en 30 meter bred stadsgata mellan Hammarbyvägen och Virkesvägen.

– Vårt uppdrag är att koppla samman sjöstaden med Hammarbyhöjden. Vi har tittat på olika sätt att göra det på, och har landat i det här, förklarar Maria Cederborg.

Byggstart 2023

Om allt går vägen, är planen att projektet drar igång om några år.

– Det är än så länge många osäkra faktorer, men 2023 tror vi i dag att det byggstart.

Med detta som utgångspunkt, kommer projektet vara färdigt omkring 2030.

– Först måste det byggas arbetsvägar och dras om ledningar, sen kan byggaktörerna börja bygga. Det är ett stort projekt, så det är svårt att uppskatta hur lång tid allt kommer ta. Min uppskattning är att det kommer att ta mer än 5 år – och mindre än 10 år, säger Maria Cederborg.