Här planeras nytt utegym i Kristineberg

Det verkar finnas många motionssugna på Kungsholmen.
Det verkar finnas många motionssugna på Kungsholmen.
Kungsholmsborna vill ha fler utegym – nu planeras ett i Kristineberg.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är medveten om att utomhusgym inom Kungsholmens västra delar önskas av invånarna. Så sent som i november 2018 inkom ett medborgarförslag som önskade just ett utegym i Kristinebergsparken, som ett komplement till gymmet som finns i Rålambshovsparken.

Nu berättar förvaltningen att ett nytt utegym planeras vid Kristinebergs IP och man beräknar att detaljplanen vinner laga kraft under 2019.