ANNONS

Planerat bygge i Björkhagen – 81 hyresrätter och trång förskola

Förskola och 80 lägenheter ska byggas i Björkhagen, längs Karlskronavägen.
Till vänster syns den planerade förskolan. Till höger syns ett av de tre husen som planeras.
En förskola med gräs på taket och tre nya hyreshus med plats för 81 lägenheter.
Staden har stora planer för området runt Björkhagens skola. Nästa vecka klubbas detaljplanen.
ANNONS

Längs med Karlskronavägen, bakom Björkhagens skola, ligger Kronans förskola i ett modulhus, med tidsbegränsat bygglov.

För drygt två år sedan, föreslog Stockholms stad att modulhuset skulle ersättas med en befintlig förskola.

Detaljplan klubbas den 28 november

Förslaget godkändes, och staden fick i uppdrag att arbeta fram en detaljplan. Torsdagen den 28 november, ska detaljplanen klubbas i stadsbyggnadsnämnden.

Karta över området - förskola och bostäder vid Karlskronavägen

Planområdet är inringat. Foto: Stockholms stad

Det blir trångt för de 72 barnen

I detaljplanen står bland annat att den nya förskolan ska bli två våningar hög, och bestå av fyra avdelningar. Tanken är att förskolan ska ge plats för 72 barn.

I detaljplanen står det att förskolan ska få gräs på taket ”för att skapa en god upplevelse från bostäderna belägna högre än förskolebyggnaden”.

Visionsbild förskola vid Karlskronavägen

Visionsbild över förskolan, med gräsbeklätt tak. Illustration: BSK Arkitekter

Förskolans gård beräknas ge varje barn en yta på drygt 20,5 kvadratmeter. Men Boverket rekommenderar det dubbla: ”Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan”.

ANNONS

Samtidigt ska 80 hyresrätter byggas

Samtidigt som den nya förskolan byggs, ska även 81 hyresrätter byggas längs med Karlskronavägen. Dessa ska fördelas på tre hus.

Det ena huset ska byggas i fyra våningar, på platsen där den nuvarande modulförskolan ligger. Detta hus ska ge plats för 32 hyresrätter – på mellan två och fyra rum och kök.

Visionsbild hus Karlskronavägen

Visionsbild över fyravåningshuset. Till vänster syns Björkhagens skola och längst bort i bild syns den planerade förskolan. Illustration: BSK Arkitekter

De andra två husen kommer att bli mellan fem och åtta våningar höga och byggas i sutteräng. Här kommer resterande 49 lägenheter att ligga – på mellan ett och tre rum och kök.