Plan för Brommaplan slopas: ”Är skadligt”

Framtida planer kan helt gå om intet. Björn Ljung (L) är kritisk.
Framtida planer kan helt gå om intet. Björn Ljung (L) är kritisk.
Planerna på att rusta upp Brommaplan slopas – vilket får Liberalerna att rasa.
– Risken är en dominoeffekt som gör hela stadsdelen felplanerad, säger Björn Ljung (L).

Liberalerna ger nu Socialdemokraterna stark kritik då planerna på att rusta upp Brommaplan helt kommit av sig. Det skulle byggas 850 nya bostäder, kontor, affärer och nytt busstorg – något som nu visar sig svårt att finansiera, rapporterar Bromma tidning.

– Det här nederlaget riskerar att leda till en dominoeffekt som gör hela stadsdelen felplanerad. Staden måste hitta en ny lösning som fungerar och som är finansiellt hållbar, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, till Mitt i.

 

Liberalerna menar att Bromma står inför en historisk utveckling där tusentals bostäder och arbetsplatser planeras. I detta är Brommaplan ett nav, men området fungerar vare sig som trafiklösning eller vad gäller övrig gestaltning.

– Socialdemokraternas politik, där man vägrar att ta in pengar via försäljningar och där alla byggprojekt fördyras, är skadlig för Stockholm, säger Björn Ljung.

Därför är dagens besked en kalldusch, menar Liberalerna.

– Dagens besked är mycket illa för alla Bromma- och Västerortsbor. Det riskerar att leda till att Brommaplan inte får någon fungerande trafiklösning på uppemot ett decennium, i ett läge där stadsdelen växer. Det är illa skött, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

Stefan Hansson ordförande (S) i Exploateringsnämnden svarar på kritiken:

– Det är ett mycket komplicerat projekt och ekonomin för projektet går inte att få ihop. Det hade varit ekonomiskt oansvarigt att blunda för de utmaningar projektet innebär och inte ha ekonomisk täckning för utvecklingen av området. Vi kan inte, som Liberalerna menar, gå vidare med ett projekt som innebär ekonomiska risker för staden.