Planerna för city delar Sundbybergsborna

Spåren ska däckas över och politikernas vision är att anlägga en ny park ovanpå.
Spåren ska däckas över och politikernas vision är att anlägga en ny park ovanpå.
Stefan Bergström (C) och Siyamak Sasanpour (MP), ser positivt på att bygga på torget.
Stefan Bergström (C) och Siyamak Sasanpour (MP), ser positivt på att bygga på torget.
De nya planerna för Sundbyberg city är en vattendelare. Politikerna är nöjda över att bygga över spåren, anlägga en ny park där och i stadskärnan få plats att bygga 1500 nya bostäder.
Nätverket Trivsam Stadskärna däremot kämpar för att få behålla torget fritt från bostäder och menar att man håller på att bygga bort Sundbybergs signum – småstadskänslan.

Planerna för Sundbybergs stadskärna fortsätter. Under slutet av våren var planprogrammet ute på samråd och nu har vissa förändringar gjorts. Bland annat har man plockat bort de hus som man först tänkt sig nedanför Marabouparken. Man har även planerat in ett hus med studentbostäder intill Ikanohuset, vid torget.

Husen längs med Landsvägen och framför Signalfabriken är kvar och tanken om att totalt få till cirka 1500 bostäder inom planen. Höjden på de planerade husen är dock ännu inte bestämd.

På ”locket” som kommer att bildas då spåren täcks över, vill kommunen anlägga gång- och cykelbanor men också bygga en lång grön kil, där man tänker sig att det både ska finnas plats för parkhäng, kaféer och stadsodlingar.

Det blir en stor offentlig yta om 22 000 kvadratmeter, det motsvarar två Mariatorget.

– Det blir en stor offentlig yta om 22 000 kvadratmeter, det motsvarar två Mariatorget. Här kan vi tänka oss allt från utegym, stadsodlingar och kaféer, säger Stefan Bergström (C), kommunalråd och ordförande i stadsmiljö-och tekniska nämnden samt ordförande i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott.

Många synpunkter på planerna

Cirka 200 personer har tyckt till om planerna genom att lämna skriftliga svar med sina tankar om planprogrammet till kommunen, under vårens samråd.

Runt 100 av dem är negativa till planerna, och emot en förtätning. 40 -50 av de 100 har inte lämnat något eget yttrande utan ställer sig bakom nätverket Trivsam Stadskärnas skrivelse med synpunkter på planerna.

Nätverket jobbar bland annat för att torget inte ska bebyggas.

Sundbyberg är den enda staden i hela Sverige som bebygger torgen istället för att utveckla dem.

– De försöker ersätta torget, men det går inte, det gröna stråket får en helt annan funktion. Sundbyberg är den enda staden i hela Sverige som bebygger torgen istället för att utveckla dem. Man tar bort den naturliga samlingsplatsen och förstör Sundbybergs vinnande koncept – småstadskänslan, säger Birgitta Lind, en av de drivande inom nätverket.

I planprogrammet föreslås Marabouparken få en mer central plats. På locket ovanpå spåren anläggs en grön kil, och torget i öster bebyggs. Illustration: Sundbybergs stad

28 remissinstanser har också tyckt till om planerna, av dem är tre bostadsrättsföreningar som på ett eller annat vis kommer att påverkas av bygget och de kommande nya husen. Föreningarna har framförallt sypunkter på hur de nya husen kommer att skymma utsikten och solen.

Även nätverket Trivsam Stadskärna menar att byggnaderna kommer att skugga solen så pass att den tänkta parken ovanpå spåren kommer att ligga i skugga mer eller mindre hela dagen.

– Vi tycker att det är bedrägeri det som de håller på med just nu, säger Birgitta Lind.

Nätverket har bjudit in politikerna till debatt i Folkets hus kl 18 imorgon, onsdag för att diskutera de nya planerna. Alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige kommer närvara, utom KD som lämnat ett skriftligt svar till nätverket.

Nya planer för parken

De planer som från början fanns på att leda in Bällstaån i Marabouparken, och att bygga bostäder nedanför parken har skrotats. Här tänker politikerna sig i stället en ny entre in i parken från vattensidan, något som även Marabouparkens konsthall ställer sig positiva till, om den bara blir diskret.

Utmed vattnet tänker man sig sedan att det kommer att kunna byggas lägre paviljongliknande hus där man kan ha serveringar av olika slag.

Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), Mikael T Eriksson (M) och Stefan Bergström (C) har storslagna planer för området mellan Marabouparken och Bällstaån, som de hoppas ska bli en ny mötesplats för alla Sundbybergare.

– Intill Sveriges vackraste park, som vi fått utmärkelse för, så ligger en av Sveriges fulaste platser, säger Mikael T. Eriksson (M), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande och pekar på båtuppställningsplatsen under spåren.

Av platsen vill politikerna därför göra något trevligare och kommunen har lovat att ordna en ny uppställningsplats åt båtklubben.

Jag hoppas att det här ska bli en ny mötesplats i Sundbyberg

Av de 14 yttranden som kommit in under samrådet och som rör båtuppställningsplatsen, ville 10 att båtarna ska få vara kvar där de är.

– Det finns en otrolig möjlighet att göra något bra för alla av den här ytan, säger Stefan Bergström, och förklarar hur han ser framför sig att folk kan ta båten från centrala Stockholm ut till Sundbyberg och lägga till här.

– Jag hoppas att det här ska bli en ny mötesplats i Sundbyberg, säger Mikael T Eriksson.

Uppvaktade av byggherrar

Stefan Bergström påpekar att planerna ska ses som ett diskussionsunderlag och att inga detaljer är satta än.

Kommunen har inte själva haft några diskussioner med tänkta byggherrar, men har blivit uppvaktade av flera bolag berättar Stefan Bergström.

– Det finns ett stort intresse, säger han.

Det finns alla möjligheter att göra det här till en fantastisk plats för alla Sundbybergare

Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), kommunalråd och ordförande i näringslivskommittén påpekar att det är viktigt att man inte bara bygger bostäder utan att det även blir arbetsplatser och handel kvar.

– Att få till lokalytor är jätteviktigt. Jag tror att det finns alla möjligheter att göra det här till en fantastisk plats för alla Sundbybergare, säger han.

Trafikverket ska påbörja överdäckningen av spåren 2020, och sedan beräknas det ta cirka åtta år innan allt är klart. Sundbybergs kommun kommer eventuellt att kunna påbörja sina byggplaner lite tidigare än så, men tidsplanen är ännu lite oklar.