Här är planerna för nya Bolidenplan

Så här kan det se ut vid Bolidenplan.
Så här kan det se ut vid Bolidenplan.
Konstgjutarvägen
JM:s föreslagna bebyggelse längs Bolidenvägen.
En av förskolorna får sin gård mot ett grönområde på baksidan.
En av förskolorna får sin gård mot ett grönområde på baksidan.
Nu visas skisserna för nya bostäder, förskolor och en handelsplats vid Konstgjutarvägen.
Området blir en del av Årstastråket som ska koppla samman Årstafältet med Söderstaden.

430 lägenheter, två förskolor och butikslokaler planeras i ett nytt kvarter mellan Konstgjutarvägen och Bolidenplan.
Nu är förslaget ute på samråd.

Detaljplanen för Konstgjutarvägen är en del av Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger i slänten mellan Bolidenvägen och Konstgjutarvägen.

Mest bostadsrätter

Av lägenheterna blir 360 bostadsrätter och 70 hyresrätter. Byggaktörer är JM, HSB och Stockholmshem. Mellan husen ska det sparas ett grönt område. Vid Bolidenvägen föreslås ett nytt torg med en livsmedelsbutik och annan service.

Ett stort parkeringsgarage och en sopsugsanläggning byggs i bergrum under området.

Området ska stärka kopplingen mellan Årstafältet och Söderstaden.

Samrådsmöte kommer att hållas den 11 april klockan 18-20 på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning på Slakthusplan 8A. Förslaget visas i lokalen Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan fram till den 15 maj ich på Stockholms stads hemsida.

Byggstart blir tidigast hösten 2019.