Planerna på ett nytt operahus skrinläggs

Det har talats om Slussen, Värtahamnen och nedanför Fåfängan.

Men istället för att bygga helt nytt har regeringspartierna kommit överens om att renovera och bygga ut Operan.

Folkpartiet hör till dem som länge drivit på om att Stockholm behöver ett nytt och modernt operahus. Inte minst då Göteborgsoperan, Operaen på Holmen i Köpenhamn och Norges nationalopera byggts på senare år. Slussen, Värtahamnen och nedanför Fåfängan är några av de platser som har föreslagits som lämpliga platser.

Men nu blir det ingen ny opera. I stället har regeringspartierna kommit överens om att den befintliga ska byggas om och moderniseras. Enligt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) ska ombyggnaden ske med lärdom från andra länder. The Royal Opera House i London och Opéra de Lyon nämns som lyckade exempel att titta på.

Beslutet välkomnas av kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP):

– Att regeringen nu äntligen verkar villig att satsa på Operan känns jättebra.

Fred Wennerholm är en av de drivande bakom föreningen Operainitiativet, som verkar för ett helt nytt operahus. Han välkomnar satsningen, men anser att det är en tillfällig lösning.

– En sådan här ombyggnad håller i maximalt 20 år. Det Stockholm behöver är ett helt nytt operahus. Ett nytt, modernt hus skulle få unga att bli delaktiga i kulturen på ett helt annat sätt, säger han.

Men han får inte medhåll av Operans chef Birgitta Svendén. Hon tror inte att ett nytt operahus skulle vara ekonomiskt hållbart.

– Och Operans läge är perfekt som det är i dag. Nu kan vi äntligen utvidga och utveckla verksamheten.

Vad är högst på önskelistan?

– Att det blir en ny mindre scen för barn- och ungdomsverksamhet och mer experimentella saker.

Statens Fastighetsverk ska ta fram ett förslag till byggplan. Uppdraget ska redovisas till regeringen under 2014. Vilken typ av utbyggnad eller exakt hur mycket det kommer att kosta är ännu oklart. En preliminär siffra är två miljarder kronor.

Regeringen lovar också att i höstbudgeten ha med ”en ambitionshöjning” för den Kungliga Operan.

Fakta

Gustav III lät bygga ett operahus 1782

Gustav III lät år 1782 bygga den första Kungliga Operan på den plats där dagens operahus står. Huset revs drygt hundra år senare och ersattes år 1898 av dagens operahus.

Det nuvarande huset har stora brister, bland annat vad gäller utrymmen bakom scenen, enligt Operan.

Förra året hade Operan 238 000 besökare. Regeringen hoppas att ombyggnaden ska hjälpa opera och balett att nå nya publikgrupper.