Plaskdammar var fyllda av bakterier

Plaskdammarna i hela västerort kryllade av bakterier hela sommaren.

De flesta dammarna har haft för lite klor, och många ingen klorering alls.

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har gjort en tillsyn över alla 56 plaskdammar i stadens parker. Under många år har staden jobbat hårt för att förbättra plaskdammarna och har gjort omfattande renoveringar av flera dammar för att de ska kunna hålla bra badvatten.

Under sommaren 2013 visade det sig att alla plaskdammar fungerade bra – utom de i västerort där badvattnet inte alls har varit säkert.

– Driften av dammarna har inte fungerat alls och det är helt oacceptabelt. I huvudsak har det handlat om underklorering, många av dammarna har inte haft klor alls, säger Marithe Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid miljöförvaltningen.

Vad innebär det för barnen som har badat i plaskdammarna hela sommaren?

– Barn som har svalt vatten kan ha fått en lättare magsjuka på grund av vattnet, men barn blir lätt dåliga och som förälder kopplar man nog inte i första hand till bakterier i vattnet. Trots att det inte är farligt är det inte meningen att det ska vara så, det ska vara säkert att bada för barnen, säger Marithe Eriksson.

Anledningen till missen är att just västerort bytte entreprenör för driften av dammarna strax före sommaren. Och den nya entreprenören har inte klarat av att sköta dammarna på rätt sätt, enligt miljöförvaltningen.

Marithe Eriksson har skickat ut en skrivelse till alla stadsdelar i västerort där hon vill att de senast den 31 januari 2014 ger besked om vad de ska göra till nästa sommar för att problemet inte ska upprepas. Hittills är det bara Rinkeby-Kista som svarat, och de ska byta entreprenör för sina dammar.

Trots att Rinkeby-Kistas dammar är välbesökta under sommaren har det inte funnits något klor alls i dammarna i somras.

– Det blir jättemycket bakterier i vattnet om kloreringen inte fungerar, säger Marithe Eriksson.

Entreprenören ska ha ett möte med kommunen i december, och vill inte uttala sig om skötseln innan mötet.

Driften av dammarna har inte fungerat alls och det är helt oacceptabelt.Marithe Eriksson miljö- och hälsoskyddsinspektör