Plaskdammarna ska skötas bättre nästa år

Vattnet i västerorts plaskdammar hade dålig badkvalitet i somras – många saknade helt klorering.

Nu byter samtliga stadsdelar under-entreprenör till nästa sommar för att det inte ska upprepas.

– Vi vill markera allvaret i att plaskdammarna inte sköttes som de ska, säger Dag Winnansson, parkingenjör i Spånga-Tensta.

I förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i om västerorts plaskdammar, som under sommaren sköttes av en ny entreprenör, som inte klorerade ordentligt, eller inte klorerade alls.

Det visade en rapport som miljöförvaltningen presenterade i förra veckan.

I Spånga-Tensta hade badvattnet dåliga värden vid några tillfällen i somras och då tömdes dammarna på vatten helt. I Spånga finns en plaskdamm som varit igång, Soltunet i Solhem. Av de tre plaskdammarna i Tensta hade den i Erikslund sämst vattenkvalitet.

– Erikslund är den damm som är i sämst skick och vi håller på att bygga om den och uppdatera till modern standard. Underklorering har en självklar del i det hela, men det finns även andra faktorer som spelar in. Det har funnits gott om fåglar som badar i dammarna vilket också påverkar provresultatet, säger Dag Winnansson, parkingenjör i Spånga-Tensta.

Ordentliga skyltar om vilka regler som gäller för bad i vattnet ska sättas upp, som att inte låta små barn bada med blöja till exempel.

I Hässelby-Vällingby var det bara en plaskdamm som var igång i somras. I Bromma finns det sju.

– Vi kräver att vår entreprenör ska vidta åtgärder så att det inte ska upprepas igen, säger Brommas parkingenjör Åse Otteklint.

De berörda stadsdelarna i västerort, förutom Rinkeby-Kista, har kallat entreprenören till ett möte den 10 december där en handlingsplan för nästa sommar ska tas fram. Det är Peab som sköter driften av plaskdammarna och de anlitar i sin tur en underentreprenör till skötseln. Till nästa sommar byts underentreprenör för att förhindra misskötsel igen, enligt information från stadsdelarna.

Lokaltidningen Mitt i har upprepade gånger utan framgång försökt få en kommentar från Peab.

Rinkeby-Kista har sju plaskdammar. När dammarna inspekterades i somras visade det sig att klorering saknades, vilket gjorde att stadsdelen fick byta vatten upp till fyra gånger i veckan i dammarna. Till sommaren 2014 byts entreprenör.

– Vi ska också bli ännu noggrannare med att hålla det rent runt plaskdammarna. Vi har också haft problem med hundägare som låter sina hundar bada,, säger Gunnar Hörnfeldt, avdelningschef för lokal, miljö och it i Rinkeby-Kista.

Vi vill markera allvaret i att plaskdammarna inte sköttes som de ska.Dag Winnansson, parkingenjör i Spånga-Tensta