Plaskdammarna för svårskötta för staden: ”Hade sagt nej till nya”

Plaskdam. Bad. Sommar.
De populära plaskdammarna kräver mycket underhåll.
Plaskdammarna är ett stort dilemma för Stockholms stad.
Dammarna står högt upp på stockholmarnas önskelista men för att sköta dem krävs stora resurser – ändå håller de inte måttet.

I de svalkande plaskdammarna runt om i stadens parker tas tester på vattenkvaliteten varannan vecka.

I början av september förra året när plaskdammarna stängde för säsongen påvisade totalt en tredjedel av alla testresultat att vattnet i dammarna var av för dålig kvalitet.

Höstrapporten som kom senare visade att drygt fyra av fem plaskdammar hade haft för höga bakteriehalter vid ett eller flera tillfällen under sommaren.

– Problemet med plaskdammarna är att de är så otroligt populära. Det är alltid mycket folk i parkerna och även om det finns ordningsregler är det inte alla som följer dem. Många barn badar utan badblöja, säger Marithe Eriksson som är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Stockholms stad.

Om en ny plaskdamm i en park skulle komma på fråga i dag, hade vi troligtvis sagt nej

Marithe Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bada utan oro

Traditionen av plaskdammar i stadens parker går lång bak i tiden och även om de allra flesta renoverats med både reningsverk och klorering, orsakar åldern på dem fortfarande problem.

En del av dammarna är alldeles för stora och gör att vattnet står still och på andra saknas kanter vilket gör att både dagvatten och jord lätt spolas ner i dem.

– Så länge man inte sväljer vattnet behöver man inte vara orolig över att bada i dammarna. Däremot skulle jag inte låta min barn bada om de har sår. Men det handlar mer om sunt förnuft, säger Marithe Eriksson.

Plaskdammsdilemmat

Plaskdammarna har på senare tid blivit lite av ett dilemma för Stockholms stad.

Bassängerna töms och rengörs minst en gång i veckan och ses till två gånger om dagen under veckans alla sju dagar – ändå kämpar staden med att hålla bakteriehalterna under överskridande nivå.

Samtidigt hamnar alltid plaskdammarna högt upp på stockholmarnas önskelista.

– Om en ny plaskdamm i en öppen park skulle komma på fråga i dag hade vi troligtvis sagt nej. De kräver väldigt mycket underhåll.

Ett bättre plaskdammsår

I sommar har drygt två av tre plaskdammar någon eller flera gånger haft för dålig vattenkvalitet men enligt miljö- och hälsoskyddsinspektören är resultatet ganska väntat.

Bakteriehalterna burkar vara högre under första delen av sommaren.

– Än så länge har det varit mindre problem med plaskdammarna i jämförelse med i fjol. Som det ser ut nu kommer det att bli ett bättre plaskdammsår i år, säger Marithe Eriksson.