Plats för begravning dröjer

VÄSTERORT Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om att bristen på främst kistgravar i västerort börjar bli akut.

Staden har sedan 2002 planerat en ny begravningsplats på Järvafältet, men projektet har i flera omgångar skjutits upp. Detta ledde till att staden började utreda möjligheten till att utvidga Råcksta begravningsplats.

Projektet på Järvafältet har nämligen mött nya hinder. I en omarbetad detaljplan har stadsbyggnadskontoret flyttat begravningsplatsen närmare Igelbäckens kulturreservat.

Men nämnden har skickat tillbaka förslaget till kontoret igen konsekvenserna för reservatet måste utredas ytterligare.

Ny beräknad byggstart för begravningsplatsen är tidigast år 2018.