Min lokala hjälte

Plats för lä och vila i skogen

Satsningen på Stolpaskogen går vidare. Nu står det knuttimrade vindskyddet klart. Hit är alla välkomna att söka skydd mot regn och vind.

Nästa steg är att märka ut skogens historiska platser.

150 år – så gamla är en del av de äldsta tallarna i Stolpaskogen. Det syns på deras bark. När de är så gamla har de det som kallas för pansarbark. Det rör sig om tallar som står fritt.

Hur gamla de tallarna var som användes till den nybyggda timmerstugan nära Ensta krog är dock okänt.

I slutet av sommaren påbörjades det slitsamma och långsamma arbetet med att bygga det som skulle bli ett vindskydd med den gamla tekniken. Allt timmer kommer från skogen och har dragits fram med hjälp av en häst. Nu är det färdigt och har just invigts.

Vindskyddsbyggaren heter Mats Staaf och han tog hjälp av Mattias Hjort och dennes häst Zorro.

– Stolpaskogen är en väldigt värdefull skog, konstaterar kommunens jägmästare Cecilia Lundin. Dels för att den ligger så centralt och är tillgänglig för väldigt många och för sina naturvärden men också för sina kulturhistoriska miljöer.

Hon berättar att Täby kommun har fått ett så kallat Lona-bidrag, för lokal naturvårdssatsning, från länsstyrelsen. Kommunen samarbetar här med Friluftsfrämjandet, Täby hembygdsförening och Naturskyddsföreningen.

– 15 olika kulturhistoriskt intressanta miljöer kommer att märkas ut i Stolpaskogen genom skyltar som beskriver vad som funnits på de platserna tidigare.

En av de platserna är en gammal torpargrund som hetat Tövalite och där båtsmannen Simon Stolpes änka Karin bodde fram till 1740-talet.

– Hembygdsföreningen ska ta fram uppgifter för den skylten bland annat. Ängen Svältan kommer att få en skylt. Artrikedomen i skogen och fågellivet där ska Naturskyddsföreningen beskriva. Friluftsfrämjandet kommer att sätta upp tips på olika sorters aktiviteter kring varje punkt.

Tanken är att skyltarna ska komma upp nästa år.

– Det finns många förskolor som besöker Stolpaskogen, berättar Cecilia Lundin. Nu kan de och andra besökare vila på bänkarna i vindskyddet eller grilla korv på grillplatsen utanför.

Annica Nordgren (C), talesperson för miljöfrågor i kommunen påpekar att halva Täby ska vara grönt.

– I takt med att Täby växer ökar också vikten av att säkerställa våra grönområden. Varje kommuninvånare ska ha tillgång till parker och natur inom 250 meter från bostaden samt till större strövområden inom två kilometer.