ANNONS

Ny plats för matavfallsanläggning

Byggstart planeras till slutet av 2018. Men det är risk för försening.
Byggstart planeras till slutet av 2018. Men det är risk för försening.
Ny markanvisning föreslås för matavfallsanläggningen i Högdalen.
Men det finns stor risk för markföroreningar i jordmassorna som måste schaktas bor när anläggningen ska byggas.
ANNONS

Stockholm Vatten fick redan hösten 2015 markanvisning för att bygga en sorterings- och matavfallsanläggning i Högdalen. Det visade sig dock att området krockade med depåutbyggnaden för tunnelbanan. Då kom Stockholm Vatten och Fortum överens om ett nytt läge för anläggningen, men eftersom den fastigheten ägs av Fortum vill bolaget ha ersättningsmark. Den marken ägs i sin tur av Suez Recycling AB, vilket resulterat i ett intentionsavtal mellan de tre parterna.

Exploateringskontoret föreslår nu att nämnden ger ny markanvisning  för den planerade matavfallsanläggningen. Detta trots att man medger att et finns en hel del risker med placeringen.

Risk för markföroreningar

Enligt tjänsteutlåtande finns det stor risk för markföroreningar i de upplagda massorna och det är osäkert vad som händer när man börjar schakta i dem. Men de berörda bolagen bedömer att risken är hanterlig.

Det finns också en risk att parternas kommande prisförhandling kommer att dra ut på tiden och att parterna inte kommer att bli eniga om alla markområden i intentionsavtalet, står det i tjänsteutlåtandet.

Tjänstemännen konstaterar också att det finns en liten risk att matavfallsanläggningen visar sig vara svårförenlig med tunnelbaneutbyggnadens planerade underjordiska spår och depåutbyggnad. Då depåutbyggnaden är prioriterad får i så fall ett nytt läge hittas för matavfallsanläggningen. Detta kommer att bli mycket svårt och försena tidplanen betydligt, står det i tjänsteutlåtandet.

Exploateringskontoret gör dock bedömningen att det är möjligt att hantera riskerna och att projektet är genomförbart. Exploateringsnämnden beräknas fatta genomförandebeslut första kvartalet 2018 och bolagen planerar byggstart till fjärde kvartalet 2018.