Plats för nytt kommunhus föreslås

Huddinge Nästa onsdag ska ett förslag på placering av ett nytt kommun- och kulturhus i Huddinge läggas fram till kommunstyrelsen.

Frågan har varit aktuell en längre tid på grund av att flera äldre kommunala lokaler är i behov av omfattande renovering och ombyggnad.

I förslaget presenteras ett ­område vid Forellgaraget i ­centrum som ett möjlig plats för det nya kommun- och kultur­huset.

Om kommunstyrelsen är positivt till förslaget kommer det att gå vidare till kommunfullmäktige, som fattar för ett slutgiltigt beslut i frågan.