Plats sökes för en ny tennishall

Kristineberg Tennishallen ska bort från Kristinebergs strandpark. Exploaterings- och stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att hitta en ny plats för hallen.

– Vi väntar före sommaren få förslag om ny plats. Vi räknar också med en ganska bred majoritet för det där man garanterar parkens färdigställande, säger exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M).

När hallen rivs och var den nya placeras är oklart.