Två av tio får inte plats i våra skyddsrum

I Danderyds sjukhus finns flera skyddsrum – här är ett. Hålet i väggen är en nödutgång.
I Danderyds sjukhus finns flera skyddsrum – här är ett. Hålet i väggen är en nödutgång.
5 353. Så många Danderydsbor får inte plats i något skyddsrum i kommunen om kriget kommer.
Organisationen är föråldrad – men nu har regeringen bestämt att befolkningsskyddet ska ses över.

Totalt finns det 203 skyddsrum i Danderyd – med plats för sammanlagt 27 275 personer, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är många, men ändå är det inte tillräckligt för att alla ska få plats.

Jämför man siffran med befolkningsmängden på 32 628 ser man att 16 procent hamnar utanför.

Skyddsrummen ska ses över

Länge har skyddsrummen fört en tynande tillvaro och det har glesnat mellan inspektionsronderna. Nu har dock Regeringen bestämt att MSB under 2017 ska göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig. Skyddsrummen är en del i det.

Hur ser myndigheten på att det finns sju miljoner skyddsrumsplatser i Sverige medan befolkningen är 10 miljoner?
– Skyddsrum är en lösning som främst har bedömts ge ett relevant skydd för människor i tätorter. Men hur man ska se på den här frågan är också något som kan komma att belysas i arbetet med vårt regeringsuppdrag, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

Även om organisationen är föråldrad har du som Danderydsbo ganska goda chansen att få plats i ett skyddsrum om det skulle behövas. I alla fall om du bor i de mer tättbebyggda delarna. Tätast i Danderyd ligger skyddsrummen i området kring Mörby och Kevinge – medan Tranholmen däremot är helt utan. Många av skyddsrummen hittar vi i skolor och kommunala byggnader – men en hel del ligger också i privatägda fastigeter och bostadshus.
– MSB talar om för respektive fastighetsansvarig hur skyddsrummen får användas. Tekniska kontoret har ansvaret för eventuella kommunala lokaler med skyddsrum i, att de används på rätt sätt, säger Lars Winberg, säkerhetschef på Danderyds kommun.

Det här används skyddsrummen till i dag

Flera av skyddsrummen i Danderyd hittar vi föga förvånande i Danderyds sjukhus. Här finns plats för sammanlagt 2 734 personer i 13 skyddsrum, enligt MSB:s besiktningsprotokoll.

Utrymmet används i dag främst som förråd och liknande – vilket också gäller för de flesta skyddsrummen i landet i allmänhet. Och det är helt i sin ordning, enligt MSB.
– Vi tycker att de är bra att de används i fredstid, säger Lars Gråbergs, handläggare på MSB.

Om kriget skulle komma är det fastighetsägarens ansvar att se till att lokalerna utryms och görs i ordning på 48 timmar. Det ska inte vara något problem på sjukhuset.
– Vi har i stort sett förråd i alla i dag. Men de kan tömmas inom den tid som anges. Sen finns gasmasker, toaletter, fläktar och annat material som ska finnas redo att plocka fram. Rummen har också nödventilation med sandfilter som man vevar igång manuellt, säger Andreas Nätt, driftcontroller på Locum.

Hitta ditt närmaste skyddsrum

Försvarsfrågorna har i ett allt mörkare omvärldsläge blivit mer och mer aktuella. Kanske är det också därför som MSB har fått fler frågor från allmänheten om skyddsrummen. Många av oss har ju ingen aning var vårt närmaste skyddsrum ligger och vem som skulle släppas in där. Ta en titt på MSB:s karta och hitta ditt närmast skyddsrum här.

Mitt i:s granskning av skyddsrummen i Roslagen visar att det råder en stor osäkerhet även hos fastighetsägarna. Det finns lagstiftning, skyddsrummen är inte hemliga platser, men organisationen runt haltar. En del fastighetsägare har haft taggarna utåt när Mitt i ställt frågor.
– Intressant. Det beror nog i stor utsträckning på att den frågan inte varit högt prioriterad de senaste 15-20 åren. Det är först de senaste åren när det säkerhetspolitiska läget försämrats som frågan blivit aktuell. Jag tror att det finns en osäkerhet kring vad som gäller och en ovana, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

Skulle vi klara att ta oss till skyddsrummen om kriget kom i dag?
– Då skulle vi inte ha en förberedd organisation för att hjälpa människor till skyddsrummen, utan skulle behöva improvisera. Det kan jag säga.

Fakta

Så många skyddsrum finns i Danderyd

  • Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. Danderyds kommun har 203 skyddsrum, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I många fall finns de i vanliga bostadshus och offentliga byggnader. Fastighetsägaren som har ett skyddsrum i sin fastighet ansvarar för underhållet. Byggnader med skyddsrum ska ha skyltar som visar var skyddsrummet finns.
  • Ett skyddsrum ska skydda invånarna vid krig och andra allvarliga kriser och olyckor. Rummen är utformade så att de ska tåla olika former av påfrestningar utifrån, exempelvis splitter, stötvågor, ras och strålning.
  • Till vardags används skyddsrummen ofta som förråd eller samlingslokal, men ska inom 48 timmar kunna återställa till sitt ursprungliga syfte.
Källa: MSB