Skrotbåtar från Årsta holmar plockas äntligen upp

Båtvrak som legat längs stränder ocj kajer lyfts upp vid Liljeholmskajen för att flyttas.
Både större och mindre båtar togs hädan. De hade tidigare legat olagligt kring Årsta holmars stränder.
Olagliga båtar vid Årsta holmar har i flera år varit ett problem för staden.
Men nu är konflikten löst vem som har ansvaret – och båtarna har tagits väck.

Den som gick förbi Liljeholmskajen i morse möttes av en något ovanlig syn. Här lyftes skrotbåtar upp, som tidigare legat olagligt förankrade vid naturreservatet kring Årsta holmar.

Skrotbåtarna kring holmarna har i flera år varit ett gissel för staden. Förutom att skräpa ner, bland annat med oljeläckage, har det upplevts som otryggt att de ankrat på öarna.

I december larmade boende på Årsta gård om att de blivit rånade av personer som hade koppling till båtarna, enligt en skrivelse i miljö- och hälsonämnden.

Båtvrak som legat längs stränder ocj kajer lyfts upp vid Liljeholmskajen för att flyttas.

Båtvrak som legat längs stränder vid Årsta holmar lyftes upp vid Liljeholmskajen. Foto: Åsa Sommarström

Internt tjäbbel

Något som försenat processen att ta bort båtarna är att staden internt inte vetat vem som har ansvaret för att forsla bort vraken, om det är exploateringskontoret eller stadsdelsförvaltningen.

Men miljö- och hälsonämnden kom i februari med besked, och beordrade stadsdelsförvaltningen med ett föreläggande att ta ansvaret för städning och bortforsling kring Årsta holmar. Vilket man nu gjort med hjälp av sjöpolisen.

Båtvrak som legat längs stränder ocj kajer lyfts upp vid Liljeholmskajen för att flyttas.

”Pärlan” har sett sina bättre dagar. Nu ska hon och de andra båtarna återvinnas. Foto: Åsa Sommarström