Plogen rev ner stängslet

”En olycka kan väl hända, men det är trist att kommunen smiter ifrån ansvaret”, säger Per-Åke Fredriksson vars pappas gunnebostängsel trasats sönder.
”En olycka kan väl hända, men det är trist att kommunen smiter ifrån ansvaret”, säger Per-Åke Fredriksson vars pappas gunnebostängsel trasats sönder.
Minst tio personer har fått sina staket och brevlådor sönderkörda sedan nyår. Snöröjarnas framfart pekas ut som orsaken.

– En olycka kan väl hända, men det är trist att de smiter ifrån ansvaret, säger Per-Åke Fred­riksson.

Fem demolerade brevlådor och fem förstörda staket eller stängsel har Tyresös snöröjare lämnat efter sig i år, i alla fall om man ska tro de personer som vänt sig till kommunen för att få ersättning för skadorna.

En av dem är Per-Åke Fredriksson, vars pappas gunnebostängsel blev sönderkört någon gång i februari. I diket, vid hans häck, syns grova hjulspår. Per-Åke menar att en snörörare av misstag måste ha fått med sig stängslet när den försökt ta sig upp ur diket.

– Jag upptäckte det först när snön smält bort. Men en granne hade sett när personen som körde traktorn kämpade för att ta sig upp, berättar han.

Att en olycka inträffar må väl vara hänt, tycker Per-Åke. Men det trista, tycker han, är att den som körde traktorn inte lämnade någon lapp efter sig.

– Det är ju som att smita efter att man skadat någons bil. Hade inte grannen sett olyckan hade jag aldrig ens försökt få ersättning. Kommunen kan ju bara neka och då blir det inte värt besväret, säger han.

Årets siffra med tio förstörda brevlådor och staket är liten i jämförelse med 2013. Det året anmälde inte mindre än 57 personer skador på sina staket, stängsel och häckar.

– Eftersom vi hade så mycket snö den vintern utfördes också mer vinterväghållning jämfört med snöfattiga vintrar, säger Tony Ytterstedt, verksamhetsansvarig för gata-park på Tyresö kommun.

Han menar att maskinister inte alltid märker att de kör sönder något, och att det kan vara därför som fastighetsägare inte får besked om vad som hänt och vem som orsakat skadan.

– Vi vill förstås att man ska ta kontakt med de berörda fastighetsägarna efter olyckor, men det inte alltid som någon är hemma och om just brevlådor körts sönder kan det ju vara svårt att lämna en lapp, säger han.

Enligt Tony Ytterstedt ska man också vara på det klara med att Tyresö kommun anlitar olika entreprenörer och att många snöröjare från andra uppdragsgivare än kommunen syns ute på gatorna.

– Men vi utreder ändå alla anmälningar och om vi anser att det är snöröjare som ligger bakom ska fastighetsägarna ersättas, säger han.

Hur många som får ersättning och hur många som inte får det vill han inte uppskatta. Men många blir helt klart utan ersättning. Av de 57 personer som anmält skador 2013 fick åtta ersättning från kommunen. Förra året och i år har ingen ersatts.

– Om brevlådorna står på kommunal och inte privat mark ersätter vi inte och självklart inte om inte snöröjningen ligger bakom, säger Tony Ytterstedt.