ANNONS

Just nu: Plogningen sämst i innerstan

Snökaoset har ställt till det stort för i stort sett alla trafikslag de senaste dagarna. Och trots att det gått över två dagar är många gator i stan fortfarande inte plogade.
Snökaoset har ställt till det stort för i stort sett alla trafikslag de senaste dagarna. Och trots att det gått över två dagar är många gator i stan fortfarande inte plogade.
Snökaoset har ställt till det stort för i stort sett alla trafikslag de senaste dagarna. Och trots att det gått över två dagar är många gator i stan fortfarande inte plogade
ANNONS

Allra värst är det, kanske något överraskande, i innerstan berättar trafikkontorets presstalesman Anders Porelius.

– I innerstan är vi medvetna om att det finns flera områden där vi inte har nått en godtagbar standard än. Det finns många isiga gångvägar och mycket snö som har packats. Vi har problem med att vi inte kommer in på vissa gator där bilar står parkerade och är översnöade. Vi har full förståelse för situationen men parkeringsregler och servicedagar måste respekteras, säger han.

Mitt i har fått flera samtal från boende i innerstan som är mycket kritiska till hur snöröjningen har skötts.

– Jag kan inte gå ut. Det finns en upptrampad stig på trottoaren på gatan utanför mitt hus, men den är inte plogad. Det är uruselt, säger en boende på Södermalm.

Det finns också gator i ytterstan där det ännu inte är skottat. Men på det stora hela tycker Anders Porelius att situationen där börjar bli bättre.

– I västerort och söderort börjar det se rätt okej ut. Vi har gjort ett hästjobb där ute och varit framgångsrika i att dels göra huvudgatorna farbara, dels börja komma in på mindre gator och göra dem farbara. Det finns säkert mindre gator där det inte blivit bra än men om vi utgår från att det har varit ett väldigt ansträngt läge är det faktiskt okej. Vi har också återkoppling på att trafiken flyter på rätt bra.

Utöver själva skottandet arbetar trafikkontoret just nu med att frakta bort de stora snöhögarna samt sandning och saltning.

Finns det någon prognos för när alla gator är skottade?

– Det kan jag inte svara på. Om det blir kallt i kväll så har vi ett annat problem och det är halkan. Vi jobbar väldigt målmedvetet och har en tanke om vad vi ska göra i helgen.

ANNONS

Enligt Anders Porelius ska gångbanorna i stan ha sandas fullt ut till helgen, snön ska fortsatt fraktas bort och dagvattenbrunnarna ska friläggas från snö.

– Vi jobbar också med busshållplatserna för att få dem så framkomliga som möjligt. I går var målbilden att få igång kollektivtrafiken och det lyckades vi med. Nu handlar det om att busshållplatser ska bli bättre.

Hur går det med cykeltrafiken?

– Cykelpendlingsstråken har vi under dagen lyckats få god framkomlighet på.

Och de andra cykelvägarna?

– Det är precis som med gång- och bilvägnätet. Det har varit lika dåligt efter den här snökanonen där alla trafikanter har fått smaka på konsekevenserna, säger han.

Oppositionen har givit majoriteten kritik för det som kallas jämställd snöröjning. Alltså att gång- och kollektivtrafik prioriteras före bilar.

Hur har prioriteringarna sett ut under snökaoset?

– När vi hamnar i ett så här specielltt läge så har vi en uppgift att säkerställa samhällsfunktionerna och det handlar om utryckningsfordon och kollektivtrafik. Jämställd snöröjning behöver inte handla om var vi röjer utan också om vilka maskiner vi använder för att de effektivare ska helga ändamålen. Kan man till exempel effektivisera maskinerna för att uppnå bättre framkomlighet för de här trafikslagen.