Plötsligt hade bilen försvunnit

Allt fler felparkerade fordon i Tyresö kan forslas bort.

Susan Berntssons bil försvann från parkeringen när hon var på semester – utan att kommunen skickat ett varningsmeddelande. Vilket måste göras enligt lag.

En dag var bilen borta. Medan Susan Berntsson var bortrest stod hennes bil på en parkering i närheten av dotterns hem i Hanviken. När bilen plötsligt inte stod där trodde familjen först att det var ett misstag.

– En annan bil som var ett riktigt vrak hade stått bredvid. Så vi kom på att kommunen kanske tagit fel bil, säger Susan Berntsson.

Men när familjen kontaktade Leif Svärdsén, trafikingenjör vid Tyreö kommun, fick de höra att bilen transporterats bort eftersom den stått parkerad för länge. I Tyresö får fordon inte får stå parkerade mer än 24 timmar om inget annat anges.

Susan Berntsson medger att hennes bil varit parkerad för länge – men hon hade inte en aning om 24-timmarsregeln.

– Vad jag reagerar på är att jag inte fick någon underrättelse. Hade jag fått en varning hade vi flyttat på bilen.

Enligt lagen om flyttning av bilar ska ett skriftligt meddelande fästas på bilen med uppmaning om att ägaren måste flytta på fordonet. Ägaren ska också få en kopia av meddelandet skickat till sig. Kommunen ska också kunna visa att bilägaren fått underrättelsen, eller – om kommunen inte får kontakt med ägaren – kunna visa när kontaktförsöken påbörjades.

Susan Berntsson menar att hon varken fick brev skickat till sig eller röd lapp fastklistrad på bilens vindruta.

– Kommunen stal min bil. Min dotter kollade till den dagligen och såg aldrig någon röd lapp.

Bilen hämtade hon nyligen ut vid kommunens uppställningsgarage – vilket kostade 2 500 kronor.

– Det fanns ingen röd lapp på bilen när vi hämtade den i garaget. Jag ska gå vidare och polisanmäla och JO-anmäla trafikingenjörens agerande. Så här får inte en myndighet agera, säger Susan Berntsson.

Trafikingenjör Leif Svärdsén förklarar att kommunen nyligen skaffade ett uppställningsgarage, vilket gör att bilar som står felparkerade en längre tid kan fraktas bort i högre grad.

– Förut var vi tvungna att vänta tills bilarna blivit vrak och köra dem direkt till skroten.

Att Susan Berntssons bil bärgades bort menar han berodde på att den hindrade snöröjningen. Han tycker också att det är fordonsägaren ansvar att ta reda på vilka parkeringsregler som gäller.

– Har man körkort ska man veta att man inte kan ställa en bil för uppställning på en parkeringsplats.

Kommunen tog egna bilder på bilen vid bärgningen och på dessa fotografier syns ingen röd lapp fastklistrad på bilen. Leif Svärdsén menar att någon måste ha skrapat bort lappen. Något skickat meddelande till bilägaren om att bilen måste flyttas anser han inte behövs.

– Vi rödlappade bilen och det räcker som kommunikation om att bilen inte får stå där. Vi kan inte skicka ut brev och vänta på svar, det har vi inte tid till när bilar står fel. Ska jag följa lagtexten till punkt och pricka skulle vi aldrig kunna flytta fordon.

Men är det rätt att bryta mot lagen?

– Lagen är flexibel. Självklart försöker vi följa lagen men sedan är frågan hur vi tolkar vad vi har för möjligheter och rättigheter.

I lagen står också att polisen måste få meddelande av kommunen om att en bil flyttas på. När Lokaltidningen Mitt i kontaktar polisen finns inte Susan Berntssons bil registrerad för flyttning.

– Jag lämnar alltid in pappren personligen till polisen i Tyresö. Det är märkligt att det inte finns i registret, säger Leif Svärdsén.

Susan Berntsson tvingades betala 2 500 kronor för att lösa ut bilen som kommunen hade forslat bort.

Fakta

Då får bilen flyttas

Tyresö kommun har trafikförordningsregler som säger att ett fordon inte får stå parkerat mer än 24 timmar om inget annat anges.

Förordning 1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall anger när ett fordon får flyttas på av en myndighet och hur dettta ska gå till.

Källa: Regeringen, Tyresö kommun