Plötsligt var skogen nedhuggen

Camilla Craelius tycker inte att det är lika roligt att gå i skogen när så mycket av den har försvunnit, men mest synd tycker hon om djuren.
Camilla Craelius tycker inte att det är lika roligt att gå i skogen när så mycket av den har försvunnit, men mest synd tycker hon om djuren.
Camilla burkar vara omringad av tät skog när hon tar promenader i Storskogen öster om Hemmesta. Nu är stora delar kalhyggen.

Skogsstyrelsen, som beviljat markägarens avverkningar, menar att man gjort det med stor försiktighet.

Lokaltidningen Mitt i träffar Camilla Craelius och hennes pappa Henry Craelius på Hemmesta gårdsväg, strax öster om villaområdet i Hemmesta. En maskin längre bort tar ner träd. På andra sidan vägen finns knappt några träd kvar och djupa körspår pryder i stället marken.

– Här var det tät skog för några veckor sedan, säger Camilla.

Både hon och Henry brukar gå promenader i skogen nästan dagligen. Men den senaste månaden har det inte varit lika rofyllt som det brukar.

– Jag har gått i den här täta skogen i 40 år. Och så tar de ner allt det här på två veckor, säger Henry och pekar ut mot ett fält av fallna träd.

– Vi har ju ingen natur kvar här på flera ställen, det är helt galet att de får våldföra sig på naturen på det här sättet, säger Camilla.

Markägaren Byggkultur Sverige AB berättar att avverkningarna följer företagets nya planer.

– Vi har nyligen låtit Mellanskog upprätta en skogsbruksplan som vi följer, säger Mikael Glahns på Byggkultur Sverige AB.

Skogsstyrelsen har godkänt tre slutavverkningar på sammanlagt cirka tio hektar. Detta motsvarar över 14 fotbollsplaner. Men det var inte utan stor försiktighet, menar man på myndigheten.

– I det här fallet så fanns det lite högre naturvärden och därför har vi varit lite mer på hugget och pekat ut vad man ska ta hänsyn till, säger Anders Blomqvist, på Skogsstyrelsen.

Bland annat ska grova tallar och aspar lämnas kvar.

Att området liggerpass nära tätorten och används som friluftsområde har också gjort att Skogsstyrelsen granskade avverkningsplanerna extra noga.

Marken är inte skyddad, men hela skogen är en viktig rekreationsplats. Vissa delar av Storskogen finns på kommunens lista över framtida naturreservat.

Fakta

Det här gäller vid avverkning

Skogsägaren får den största nettointäkten av sitt skogsbruk genom slutavverkning.

Slutavverkning ska meddelas till Skogsstyrelsen.

Vid avverkningen ska markägaren ta hänsyn till natur, forn- och kulturlämningar samt friluftsliv.

Källa: Södra/Skogsstyrelsen