ANNONS

Fler 80-plusare i Sollentuna – kostar mångmiljonbelopp

Äldre ensamhet.
Allt fler äldre, och en allt större andel 80-plusare. Det innebär också större kostnader för Sollentuna kommun de kommande sju åtta åren.
Under åren fram till 2027 väntas antalet invånare över 80 år öka med över 50 procent i Sollentuna.
Det innebär en ekonomisk prövning för kommunen då kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende stiger med mångmiljonbelopp.
ANNONS

– Det kan bli tajtare budgetar med tydlig prioritering på välfärdens kärnområden: vård och omsorg, men också barn och ungdomar. Men vi känner väl till den här utvecklingen och Sollentuna står väl rustat för den, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Stockholms Handelskammare har i dagarna kommit med analysrapporten ”Låt oss prata om framtiden” som handlar om den demografiska utvecklingen och dess utmaningar.

Nära 55 procent fler över 80 år

Den visar att antalet individer över 80 år kommer att öka i Stockholms läns alla 26 kommuner fram till 2027. I Sollentuna blir 80-plusarna drygt 1 500 fler, vilket innebär en ökning på nära 55 procent.

Den stora 40-talistgenerationen är en förklaring bakom utvecklingen. I år fyller de första 40-talisterna 80 år.

Fakta

1,2 miljoner "boomers" på 1940-talet.

Babyboom-generationen, ”boomers”, handlar om 1,2 miljoner barn som föddes mellan 1940 och 1949 i Sverige.

2020 fyller de första 80 år vilket gör att landet i allmänhet och Stockholms län i synnerhet ser en kraftig ökning av antalet 80-plusare i sina kommuner.

I Stockholms län kan andelen personer som är över 80 år öka med omkring 60 procent fram till 2027.  Från 3,8 till 5,2 procent av länets totala befolkning.

I Sollentuna ökar andelen 80-plusare från 3,9 till 5,3 procent av den totala befolkningen under åren fram till 2027.

Källa: Stockholms Handelskammare

Kostnadsökning på 195 miljoner

Fler äldre betyder också större utgifter för kommunerna. Prognosen för Sollentuna är att kostnaden för hemtjänst och särskilt boende ökar från 649 miljoner kronor till 844 miljoner kronor per år från 2018 till 2027. Det är en ökning på 195 miljoner kronor.

– Jag har inte sett den rapporten men vi vet att antalet äldre ökar och även kostnaderna. Vi gör prognoser för ganska lång tid framåt för hemtjänst och boenden. Hur många som kommer att behöva hjälp är svårt att veta. Vi lever längre i dag och är också friskare högre upp i ålder. Demensdiagnoserna ökar dock och det är framför allt då man behöver mer hjälp, säger Anna-Lena Johansson.

Hur som helst blir det markant större kostnader – hur ska ni klara det?

– Det är därför det arbetet vi har gjort i vård- och omsorgsnämnden är så viktigt. I tre år har vi jobbat för att nå en budget i balans, och nu har vi det. Vi ska också satsa mycket på förebyggande hälsoarbete för att äldre människor ska kunna vara friska längre. Där har kommunen en stor uppgift.

Ännu värre i andra kommuner

Kanske är det en klen tröst men vi kan i alla fall konstatera att de flesta andra kommuner i länet står inför en ännu tuffare demografisk prövning än Sollentuna.

En klar majoritet av kommunerna kommer att få en större procentuell ökning av antalet 80-plusare de kommande sju åren än Sollentunas 54,9. Fem kommuner har till och med en ökning på över 100 procent att brottas med.

”Vi har lite yngre befolkning”

När det gäller prognosen för de årliga kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende ser det jämförelsevis ännu ljusare ut för Sollentunas del. Sollentunas beräknade ökning på 30 procent är den lägsta i hela länet. 14 av 26 kommuner har en kostnadsökning på över 50 procent att ”se fram emot”.

– Det beror nog på att vi har lite yngre befolkning. Det är mycket barnfamiljer som flyttar till Sollentuna, säger Anna-Lena Johansson.

ANNONS