ANNONS

Fler 80-plussare i Väsby blir miljondyrt för kommunen

Rubinen i Upplands Väsby; f v Birgit Bergheim, Titti Johansson, Anki Johansson och Vivi Engman
Birgit Bergheim, Titti Johansson, Anki Johansson och Vivi Engman trivs alla med att bli äldre i Väsby.
Väsbys befolkning blir allt äldre. Friskare också, men kommunen kommer att behöva hantera ökningen.
ANNONS

År 2027 säger Svenska Handelskammarens prognos att drygt 80 procent fler i Väsby kommer vara över 80 år. Detta innebär kostnadsökningar för kommunen.

Enligt Handelskammaren kan Väsby kommun räkna med en kostnad på 380 miljoner kronor för hemtjänst och boenden år 2027. Att jämföra med 220 miljoner kronor för 2017, vilket blir en procentuell ökning på drygt 72 procent.

För att hantera ökningen betonar Margareta Hamark (L), ordförande i omsorgsnämnden, vikten av en ekonomi i balans.

– Vi följer befolkningsprognoserna. Vi ser att äldre blir mer medvetna om sin hälsa för att må bättre och det är viktigt att kommunen stöttar hälsoarbetet, och här hjälper även civilsamhället till, säger hon.

Lägger 25 miljoner kronor per år

Under de kommande tre åren ska kommunen satsa nästan 80 miljoner kronor på de växande grupperna i behov av vård och omsorg, enligt Margareta Hamark.

Pengarna ska bland annat gå till fler platser på särskilda boenden, från dagens 240 till 280.

– Vi tillskjuter medel med runt 25 miljoner kronor varje år. Sedan jobbar vi med att utöka platserna inom äldreomsorgen. Totalt ska det bli 117 nya platser fram till 2029.

Hur ska det finansieras?

– Det är viktigt att vi har en budget i balans varje år. Sedan är ju vi en kommun med stark inflyttning som ökar i befolkning. Vi blir fler och fler som bidrar med skatteintäkter till kommunen. Men det är många faktorer som spelar in, till exempel att få fler i arbete och färre som är beroende av försörjningsstöd.

ANNONS

Margareta Hamark (L), ordförande i omsorgsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Margareta Hamark (L), ordförande i omsorgsnämnden i Upplands Väsby kommun. Foto: Rosie Alm

Fakta

Äldre kostar miljoner kronor:

Prognos över kostnaden för hemtjänst och boenden i Upplands Väsby

2017: 220 miljoner kronor

2027: 380 miljoner kronor

Ökning: 160 miljoner kronor.

Källa: Stockholms handelskammare

”Ingen vill ha hjälp i onödan”

Inne på äldrecaféet Rubinen i Väsby centrum är det fullsatt. Volontärerna skyndar fram och tillbaka med kaffe och smörgåsar.

Kring ett av borden säger sig alla trivas med att bli äldre i Väsby.

– Det är inte otryggt för mig som är frisk. Men jag önskar att pensionärer fick åka gratis kollektivtrafik inom kommunen, säger Vivi Engman, 78.

– Vi behöver fler äldreboenden till ett rimligt pris. De ska bygga så att folk har råd att bo, säger Berit Bergheim, 71.

Rubinen i Upplands Väsby. Anki Johansson

– Men det är bedrövligt att de höjer hemtjänstavgiften så mycket utan någon information, det kan vara ganska mycket för en fattigpensionär.  Jag skulle aldrig anlita närstående för att få vård. Aldrig. Allt jag kan försöker jag klara själv. Ingen vill ha hjälp i onödan, säger Anki Johansson, 68.

Äldreboenden

Planerade platser på särskilda boenden:

2019: 240

2020: 259

2021: 266

2022: 280

Upplands Väsby kommuns planerade budget för omsorg:

2020: 28,5 miljoner kronor.

2021: 25,9 miljoner kronor.

2022: 24,9 miljoner kronor.

Källa: Upplands Väsby kommun

ANNONS