Poa Collins fick fel titel

RÄTTELSE I förra veckans tidning berättade vi om invigningen av det nya Täby torg.

I texten intervjuades bland annat Poa Collins men med fel yrkestitel.

Rätt ska vara att hon är stadsträdgårdsmästare.